Dr. J.W.G. (Jos) Geelen kanselier bisdom Groningen-Leeuwarden

Met ingang van 1 oktober 2017 wordt de hoogeerwaarde heer dr. J.W.G. (Jos) Geelen C.R.L. de nieuwe kanselier van het bisdom Groningen – Leeuwarden en in die hoedanigheid lid van de bisdomstaf.

img_0713_-_verkleindJos Geelen is thans werkzaam voor de Radboud Universiteit Nijmegen als rk-studentenpastor en beleidsmedewerker van het College van Bestuur; deze laatste functie zal hij nu verruilen voor die van kanselier van ons bisdom. Omdat het een part-time functie betreft, d.i. twee dagen per week (woensdag en donderdag), zal hij niet alle werkzaamheden van zijn voorganger overnemen en behouden de beide vicarissen hun takenpakket.

Jos Geelen is geboren in Weert op 18 oktober 1972, studeerde in Rome en promoveerde daar in het canoniek recht; op 17 juni 2000 werd hij priester gewijd. Voordat hij als studentenpastor naar Nijmegen kwam, was hij onder meer pastoor in het bisdom Roermond.

Geelen is lid van de orde van Reguliere Kanunniken ofwel Augustijner Koorheren. Tot aan de Reformatie waren er kloosters van deze orde in de Noordelijke Nederlanden in onder andere Ludingakerke, Achlum, Fiswerd, Haskerdijken, Tirns, Burgum, Frenswegen, Esens, Berlikum, Dokkum en Groningen.

De nieuwe kanselier is de opvolger van de drs. P.A.G.M (Peter) Pot, die afgelopen juni het bisdombestuur verruilde voor het wethouderschap op Ameland.