Benoeming Jan van Beek pastoraal werker Pax Christiparochie

In het weekend van 26 en 27 mei jl. is in de Pax Christiparochie bekend gemaakt dat met ingang van 1 september 2018 drs. J.M.F. van Beek daar een benoeming zal krijgen voor 0.5 fte. als pastoraal werker. Hij zal samen met pastoor Verheijen verantwoordelijk zijn voor de pastorale zorg aldaar.

Naast de benoeming in de Pax Christiparochie heeft pastoraal werker Jan van Beek een 0.4 fte tijdelijke benoeming in de Zalige Titus Brandsmaparochie in Bolsward e.o.

Wij wensen Jan samen met pastoor Verheijen en de parochianen een goede en vruchtbare samenwerking toe.