Bijeenkomst over ‘Voltooid leven’

donderdag 9 maart 2017

Op donderdag 9 maart 2017 organiseert de projectgroep Toerusting van het vicariaat Groningen-Drenthe van 20.00-22.00 uur een avond in de parochiezaal van Hoogeveen (Blankenslaan Oost 2) ‘Voltooid leven’ voor allen die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn.

“Voltooid leven”: een hot item het afgelopen jaar!

Mensen worden ouder en ouder, lichamelijk blijft men min of meer gezond. Zelf beschouwt men zijn of haar leven als voltooid. Vanuit de samenleving komen geluiden om aan deze situatie tegemoet te komen.

Deze avond willen we dit prangende thema aan de orde stellen. Immers, we mogen aan deze vraag niet voorbij gaan. Hoe laten we als kerk mensen, die deze vraag hebben, niet in de steek?

Antwoorden op de vraag naar een zachte dood bij “voltooid leven” worden gegeven vanuit politiek en ouderenzorg. Maar … vanuit de leer van de katholieke kerk is er ook genoeg over te zeggen!

Deze avond laten we pastor René van Doremalen
aan het woord. Hij heeft vanuit zijn beroep als geestelijk verzorger ruime ervaring met het omgaan met deze vraag. Tegelijkertijd is hij ethicus. Met ons wil hij vanuit het katholieke geloof nadenken over dit moeilijke thema.

 

 

Aanmelden tot 1 maart 2017 bij: Vicariaat Groningen-Drenthe t.a.v. mevr. L. Winter
Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen
tel. (050) 40 65 888 of e-mail: l.winter@bisdomgl.nl

Aan deze avond zijn geen kosten verbonden.