Bijeenkomst Regionale Raden Vicariaat Friesland-NOP

woensdag 22 november 2017

Op 22 november wordt de bijeenkomst van de Regionale Raden regio’s  Noordoost en Zuidwest van het Vicariaat Friesland-NOP gehouden.
Bisschop C.F.M. van den Hout zal de inleiding verzorgen en daarna is er ruimte voor ontmoeting en uitwisseling.
Locatie en plaats: Parochiehuis ’t Skûtsje, Crackstraat 7, 8441 ES Heerenveen.
De bijeenkomst is bedoeld voor de regioraadsleden, parochiebesturen en belangstellenden van het vicariaat Friesland-NOP
Opgave: l.winter@bisdomgl.nl, tel.nr. 050-4065888