Bisdom biedt cursus aan over het kerkelijk jaar

Onder de titel ‘Een jaar lang geloven en vieren’ biedt de Werkgroep liturgie van het bisdom Groningen-Leeuwarden een cursus aan over het kerkelijk jaar. In een zevental avonden zal stap voor stap stilgestaan worden bij een aantal wezenlijke aspecten van de liturgische kalender.

Het boek ‘Ons brood gedoopt in licht’ van Andries Govaart vormt de basis voor deze cursus. Aan de hand van het kerkelijk jaar geeft Andries Govaart inzicht in de belangrijke thema’s van het christelijk geloof. De sacramenten, de kernteksten van het geloof, de heiligen, de wezenlijke vragen in het leven. Dit alles komt ter sprake. Informatie, gedichten, oefeningen en afbeeldingen wisselen elkaar af. De cursus wordt op twee locaties aangeboden en gegeven door de leden van de Werkgroep.

 Heeft u interesse? Klik dan hier voor de cursusfolder. Daar vindt u meer specifieke informatie.