Dienstverlener catechese en jongerenwerk

Dienstverlener: drs. P.P.H.J.M. (Piet) Timmermans
Telefoon: 050-4065888
E-mail: p.timmermans@ bisdomgl.nl

Piet TimmermansPiet Timmermans richt zich als dienstverlener catechese en jongerenwerk op het stimuleren van catechese en missionair pastoraat in de parochies, het opzetten en coördineren van de catechetische leerweg, de werving en inzet van catechetisch geschoolde parochianen, het contact tussen parochie en scholen bevorderen, het stimuleren van het jongerenwerk in de parochies, de organisatie van de reguliere jaarlijkse diocesane activiteiten, de coördinatie m.b.t. de Wereldjongerendagen (WJD), de coördinatie van het project M25 en het leiding geven aan het diocesaan jongerenplatform.

 

Piet Timmermans is bereikbaar onder telefoonnummer 050-4065888
en email p.timmermans@bisdomgl.nl

Hier vindt u de onderwijsbrief van mgr. De Korte: God is thuis op school