Dienstverlener parochiecommunicatie

Bisschoppelijk woordvoerder
en hoofd communicatie:

Vacant

De bisdomcommunicatie volgt het bisdombeleid. In die zin is de communicatie gericht op een hernieuwde kennismaking met Jezus Christus door op een aanstekelijke, professionele, open en eerlijke manier via korte lijnen te communiceren met alle katholieke gelovigen in ons bisdom.

Vanuit zijn missie zet het bisdom Groningen-Leeuwarden in op communicatie met álle katholieken, dus zowel de beperkte kring betrokken katholieken als de ruime kring die enige afstand heeft van het kerkelijk leven. Dit wordt gerealiseerd door:

  • de inzet van digitale en sociale media waar mogelijk: website, twitter, facebook, extranet; ook om ‘best practices’ en ideeën uit te wisselen tussen parochies;
  • actuele thema’s op een aansprekende manier in de publiciteit te zetten en adequaat te reageren op maatschappelijke ontwikkelingen;
  • het digitaal aanbieden van Bisdom Berichten aan de redacties van de parochiebladen;
  • het bisdomblad Spreek! met langere artikelen op het gebied van geloofscommunicatie;
  • parochies te ondersteunen bij de ontwikkeling van parochiecommunicatie die gericht is op alle parochianen; dit zal gebeuren door het aanbieden van o.a. trainingen en themadagen voor vrijwilligers op dit terrein.