Vacatures

Vacature pastoraal werker  (0,7 fte) HH. Petrus en Paulusparochie

petrusenpaulusDe parochie HH. Petrus en Paulus met circa 5.500 gelovigen, bestaat uit de vier geloofsgemeenschappen:

* H. Geest te Heerenveen
* St. Franciscus te Wolvega
* H. Fredericus te Steggerda
* H. Johannes te Frederiksoord.

Het gebied strekt zich uit van Zuid Oost Friesland tot een stukje Drenthe en is zowel historisch als landschappelijk zeer gevarieerd waaronder het mooie Oranjewoud en het vele water. Men kan er o.a. mooie wandel en fietstochten maken of watersport beoefenen. Voorzieningen op het gebied van onderwijs, gezondheid, sport, cultuur enz. zijn ruimschoots aanwezig.

Er zijn goede verbindingen met de nabij gelegen grote kernen Leeuwarden, Drachten, Assen en de stad Groningen.

Het parochiebestuur is op zoek naar een pastoraal werker (m/v)
voor 0,7 fte, per 1 september 2018. Een kerkelijke zending door de bisschop van Groningen-Leeuwarden is een vereiste.

Wij zoeken een ervaren pastoraal werker (m/v) die vanuit de eigen persoonlijke Rooms-Katholieke levensovertuiging, enthousiast, zijn of haar bijdrage levert aan het basispastoraat in collegiale samenwerking met het pastoresteam bestaande uit 3 paters Spiritijnen. Daarnaast zal het profiel catechese en het uitbouwen daarvan tot de taakvelden behoren. Het goed kunnen omgaan met kinderen en jongeren is belangrijk.

De kandidaat heeft:

* een voltooide katholieke theologische opleiding, erkend door de bisschop van Groningen-Leeuwarden.
* een levensstaat en persoonlijke geloofsovertuiging die in overeenstemming is met de leer van de Rooms-Katholieke Kerk.
* rijbewijs B.
* bij voorkeur de bereidheid te wonen in onze parochie.

De bezoldiging en arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig het rechtspositiereglement voor pastoraal werkers afhankelijk van kennis en ervaring.

Inlichtingen kunt u inwinnen bij pastoor Charles Eba’a Asse CCSp,
tel.: 06-10208214, pastor@petrusenpaulusparochie.nl

Sollicitaties kunt u vóór 15 juli 2018 richten aan vicaris generaal P.H.H. Wellen, Ubbo -Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen o.v.v. ‘vertrouwelijk’.