unknown

Ontmoetingsdag voor mensen die hun partner verloren hebben

donderdag 15 maart 2018

De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert elk half jaar in telkens een andere regio een Ontmoetingsdag voor mensen, die hun partner door de dood hebben verloren. De eerstkomende Ontmoetingsdag is in de regio Zuidwest:
op donderdag 15 maart 2018
van 10.00 tot ongeveer 15.30 uur
in ‘de Ontmoeting’
Europaplein 42
8303 GK Emmeloord

Het ‘ontmoeten’ staat op deze dag voorop, omdat praten met mensen, die kort of al langer geleden hetzelfde hebben meegemaakt, erg waardevol en helend kan zijn.
Pastor Bernard Buit zal een inleiding houden over verliesverwerking. Hij zal ook stilstaan bij de plaats, die God daarbij inneemt. De dag zal worden besloten met een korte viering.
Voor koffie/thee en een lunch wordt gezorgd. Er wordt van u een bijdrage in de kosten gevraagd van € 12,00.
Als u het prettig vindt, kunt u iemand uit uw omgeving meenemen.

U kunt zich tot 7 maart 2018 opgeven bij:
de afdeling Pastorale Dienstverlening van het Bisdom Groningen-Leeuwarden
Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG Groningen
tel. 050-4065888
Email:l.winter@bisdomgl.nl

Wilt u meer of andere informatie, dan kunt u bellen met:

Dhr. A.M.J. van de Rijdt, tel. 0527-615748
Mevr. A. van Diepen-Galama, tel. 0527-252418
Mevr. M.H.A. Steen-Blom, tel. 0516-850820
Mevr. J. v. Mensvoort-Brugmans, tel. 0591-351596

Na opgave ontvangt u rond 8 maart 2018 een programma, een routebeschrijving en verdere informatie over de ontmoetingsdag. Er is voldoende parkeerruimte.

Avond over oecumene in ontwikkeling

donderdag 22 maart 2018

Op donderdag 22 maart 2018 organiseert de Projectgroep Toerusting van het Vicariaat Groningen-Drenthe een avond over oecumene.
Locatie: Parochiehuis Dr. Nassaulaan 3C, Assen
Inleiders: ds. Bert Altena, voorzitter v.d. Provinciale Raad van Kerken Groningen-Drenthe
en andere initiatiefnemers op het gebied van de oecumene.
Voor wie: leden van parochiebesturen, locatieraden, PCI’s, oecumenische werkgroepen, redacties parochiebladen en allen die de oecumene een warm hart toedragen.
Opgave: tot 14 maart bij mw. L. Winter: vicariaatgrdr@bisdomgl.nl/050-4065888 Meer informatie

2016 OLIEWIJDING 34

Oliewijding 2018

woensdag 28 maart 2018

De Oliewijding is dit jaar op woensdag 28 maart om 19:30 uur in de St. Jozef kathedraal te Groningen. Tijdens deze viering zegent de bisschop de Oliën die gebruikt worden bij de ziekenzalving en de opname onder de geloofsleerlingen. Hij wijdt ook het Chrisma ten behoeve van de viering van doopsel, vormsel en priesterwijding.

De viering gaat elk jaar vooraf aan het paastriduüm waarin we langs het laatste Avondmaal en via het kruis komen tot het vieren van de verrijzenis. Het leven met de sacramenten balt zich als het ware in deze bijzondere dagen samen. Daarom worden alle pastorale beroepskrachten uitgenodigd mee te doen en concelebreren alle aanwezige priesters. Ook parochianen zijn harte welkom om met elkaar het feest van samen kerkzijn te vieren.

DUIF

Diocesane retraite: Jona, een duif van Vrede?

vrijdag 6 april 2018

Tijdens de retraite laten we ons inspireren door het Bijbelboek Jona. Een parabel met humor over een vredesduif tegen wil en dank. Het is ontstaan in de tijd na de Babylonische Ballingschap en vertelt beeldend over storm en vis, boom en worm. We leren Jona kennen verzonken in gebed. Jona wordt belicht vanuit de rabbijnse traditie en we staan aan de hand van gedichten stil bij de actualiteit ervan. In het evangelie van Mattheüs en Lucas vertelt Jezus dat een boos en overspelig geslacht geen ander teken wordt gegeven dan dat van Jona. Naar dat teken gaan we op zoek.
Er zijn kosten verbonden aan de retraite.
Deelname aan de retraite: is open voor iedereen.

Begeleiding: Peter Vermaat

Datum: vrijdag 6 april – zondag 8 april 2018

Plaats: Klooster Thuine, Duitsland

Tijd: aankomst: 20.00 uur – vertrek: 16.00 uur

Opgave vóór 10 maart 2018 bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden,

e-mail: l.winter@bisdomgl.nl

tel. 050 – 4065888.

Inlichtingen: Peter Vermaat, tel. 0518 – 451751.

Bijeenkomst Regionale Raden NO en ZW vicariaat Friesland-NOP

woensdag 11 april 2018

Op 11 april vindt de bijeenkomst van de Regionale Raden Noordoost en Zuidwest van het vicariaat Friesland-NOP plaats. Parochianen uit het vicariaat Friesland-NOP kunnen deelnemen aan deze bijeenkomst.
Locatie: Parochiehuis ’t Skûtsje, Crackstraat 7 te Heerenveen
Tijdstip: 20-22.00 uur
Inleider: dr. J.W.G. Geelen, kanselier van het bisdom Groningen-Leeuwarden en lid van de Reguliere Kanunniken van Sint-Jan van Lateranen.
Opgave bij: mw. L. Winter, l.winter@bisdomgl.nl/ 050-4065888

Meer informatie

Kostersdagen 2018

zaterdag 6 oktober 2018

Op 6 en 20 oktober 2018 worden de kostersdagen weer gehouden.
Op 6 oktober in de parochiezaal van de H. Martinus te Groningen
Op 20 oktober in de parochiezaal van het Titus Brandsmahuis te Leeuwarden.
Tijdstip: 10.00 – 16.00 uur
Meer informatie volgt.

 

 

 

Kostersdagen 2018

zaterdag 20 oktober 2018

Op 6 en 20 oktober 2018 worden de kostersdagen weer gehouden.
Op 6 oktober in de parochiezaal van de H. Martinus te Groningen
Op 20 oktober in de parochiezaal van het Titus Brandsmahuis te Leeuwarden.
Tijdstip: 10.00 – 16.00 uur
Meer informatie volgt.

AYR-FR-1

Vormselweekends 2018 en 2019

vrijdag 9 november 2018

Terug van weggeweest: weekend voor vormelingen
Are You Ready, Vormselweekends

Net als voor enkele jaren wil het bisdom vormelingen een weekend aanbieden. Een weekend waarin ze anderen ontmoeten die gevormd willen worden. Jongeren zullen een deel van de begeleiding verzorgen. De twee weekends in Appelscha waaruit u komend schooljaar kunt kiezen zijn geschikt voor alle vormelingen. Mooi om het in te passen in de voorbereiding in uw parochie.

AYR-FR-1

Jongeren nemen de vormelingen op sleeptouw. Bisdom-team in opbouw.

Het is de bedoeling dat we voor de eerste weekends gebruik maken van de kundigheid van het Are You Ready team, dat in diverse bisdommen weekends begeleidt. Jongeren uit het hele land komen ons helpen. Intussen lopen een aantal jongeren uit ons eigen bisdom mee, om vanaf 2020 zelf die taken op zich te nemen. De vormelingen vinden het inspirerend en motiverend om naast de vertrouwde leiding van hun eigen vormselproject (ook zij kunnen meedoen) te ontdekken dat er jongeren zijn die het mooi vinden om bezig te zijn met geloof en kerk. Ze zijn niet de enigen die willen geloven!

Wie doet er mee?

Wij denken dat het min of meer vanzelfsprekend is dat alle vormelingen in de loop van hun project een keer meedoen met een vormselweekend van het bisdom. Het weekend is ook geschikt voor vormelingen van het afgelopen jaar. Er wordt rekening gehouden met de uiteenlopende leeftijd van de vormelingen in ons bisdom, zodat het niet ‘te kinderachtig’ of ‘te hoog gegrepen’ is. Het is de bedoeling dat de bisschop of de andere vormheren van het bisdom voorgaan in de afsluitende viering op de zondagmiddag. Ook individuele vormelingen kunnen zich aanmelden en worden snel opgenomen in een deelgroepje van hun eigen leeftijd.

Appelscha

We zullen te gast zijn in de mooie groepsaccommodatie van de familie Nijsingh in Appelscha. Onlangs waren we ook voor ons eerste jongerenweekend naar volle tevredenheid te gast op deze locatie.

De kosten voor de weekends van 2018 zijn vastgesteld op €35 per vormeling.

Najaar 2018 & voorjaar 2019

In het najaar wordt het eerste vormselweekend van 9-11 November gehouden. De Martinusdag verhuist in elk geval naar een nog nader te noemen datum. Begin Februari 2019 is dan het tweede weekend. De weekends zijn identiek wat u een mogelijkheid geeft om te kiezen. Als een start? Als finish? Ook halverwege of als ‘reünie’ na het vormsel zijn mogelijkheden.

Bezoek

Meer informatie kunt u krijgen bij Piet Timmermans, de dienstverlener voor catechese en jongeren. U kunt hem ook uitnodigen om uw groep te bezoeken. Hij komt graag met een paar jongeren van het nieuwe bisdom-team naar de groep voor een kennismaking en om vragen van vormelingen, ouders of anderen te beantwoorden. We hopen dat u dit aanbod een goede plaats kunt geven in uw eigen voorbereiding. Graag tot ziens bij een van de Are You Ready weekends!

info: p.timmermans@bisdomgl.nl, app: 06-24863901- www.bisdomgl.nl – aanmelden: l.winter@bisdomgl.nl