oecumene recht door zee

Provinciale oecumenische viering te Sneek

zondag 21 januari 2018

Zondagavond 21 januari is er een Provinciale Oecumenische Viering in de Rooms Katholieke St. Martinuskerk te Sneek. Deze viering staat in het teken van de internationale Week van Gebed voor de Eenheid.

Meer informatie

Dag van het Jodendom 2018

zondag 21 januari 2018

Wegens grote belangstelling is het niet meer mogelijk om u aan te melden voor deze dag. We kunnen u eventueel op een reservelijst plaatsen zodat mochten er mensen zich afmelden u misschien nog deel zou kunnen nemen.

Evenals voorgaande jaren wordt de Dag van het Jodendom weer georganiseerd.
Het thema is: ‘Doorgeven van de Traditie’.
Inleiders zijn: Mgr.dr. Ron van den Hout, prof.dr. Herman van Praag.
Locatie en plaats: Synagoge Groningen, Folkingestraat 60, 9711 JZ Groningen.
Tijdstip: Ontvangst vanaf 14.30 uur, sluiting 17.00 uur.
Aanmelden kan bij: mw. Lisette Winter: e-mail: l.winter@bisdomgl.nl / tel. 050-4065888
Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen
De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Meer informatie

AYR

Vormselweekend 2018

vrijdag 2 februari 2018

Terug van weggeweest: weekend voor vormelingen
Are You Ready, Vormselweekends

Net als voor enkele jaren wil het bisdom vormelingen een weekend aanbieden. Een weekend waarin ze anderen ontmoeten die gevormd willen worden. Jongeren zullen een deel van de begeleiding verzorgen. De twee weekends in Appelscha waaruit u komend jaar kunt kiezen zijn geschikt voor alle vormelingen. Mooi om het in te passen in de voorbereiding in uw parochie.

Meer informatie

Bijeenkomst Regionale Raden Friesland-NOP

woensdag 7 februari 2018

Bijeenkomst van de regioraadsvergadering in Heerenveen.
Bisschop C.F.M. van den Hout is uitgenodigd om een inleiding te verzorgen. Daarna is er gelegenheid voor ontmoeting en uitwisseling.
De bijeenkomst is open voor leden en voor belangstellenden.
Het is nodig u even aan te melden ook als u lid bent van de Regioraad.
Aanmelding bij Lisette Winter: l.winter@bisdomgl.nl, tel. 050-4065888

Locatie: parochiezaal ’t Skûtsje, Crackstraat 7, 8441 ES te Heerenveen
Tijdstip: 20.00 tot 22.00 uur

 

 

 

 

Hoop-tour-lichtjes

Ontmoetingsdag voor mensen die hun partner verloren hebben

donderdag 15 maart 2018

De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert elk half jaar in telkens een andere regio een Ontmoetingsdag voor mensen, die hun partner door de dood hebben verloren. De eerstkomende Ontmoetingsdag is in de regio Zuidwest:
op donderdag 15 maart 2018
van 10.00 tot ongeveer 15.30 uur
in ‘de Ontmoeting’
Europaplein 42
8303 GK Emmeloord

Het ‘ontmoeten’ staat op deze dag voorop, omdat praten met mensen, die kort of al langer geleden hetzelfde hebben meegemaakt, erg waardevol en helend kan zijn.
Pastor Bernard Buit zal een inleiding houden over verliesverwerking. Hij zal ook stilstaan bij de plaats, die God daarbij inneemt. De dag zal worden besloten met een korte viering.
Voor koffie/thee en een lunch wordt gezorgd. Er wordt van u een bijdrage in de kosten gevraagd van € 12,00.
Als u het prettig vindt, kunt u iemand uit uw omgeving meenemen.

U kunt zich tot 7 maart 2018 opgeven bij:
de afdeling Pastorale Dienstverlening van het Bisdom Groningen-Leeuwarden
Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG Groningen
tel. 050-4065888
Email:l.winter@bisdomgl.nl

Wilt u meer of andere informatie, dan kunt u bellen met:

Dhr. A.M.J. van de Rijdt, tel. 0527-615748
Mevr. A. van Diepen-Galama, tel. 0527-252418
Mevr. M.H.A. Steen-Blom, tel. 0516-850820
Mevr. J. v. Mensvoort-Brugmans, tel. 0591-351596

Na opgave ontvangt u rond 8 maart 2018 een programma, een routebeschrijving en verdere informatie over de ontmoetingsdag. Er is voldoende parkeerruimte.

Avond over oecumene in ontwikkeling

donderdag 22 maart 2018

Op donderdag 22 maart 2018 organiseert de Projectgroep Toerusting van het Vicariaat Groningen-Drenthe een avond over oecumene.
Locatie: Parochiehuis Dr. Nassaulaan 3C, Assen
Inleiders: ds. Bert Altena, voorzitter v.d. Provinciale Raad van Kerken Groningen-Drenthe
en andere initiatiefnemers op het gebied van de oecumene.
Voor wie: leden van parochiebesturen, locatieraden, PCI’s, oecumenische werkgroepen, redacties parochiebladen en allen die de oecumene een warm hart toedragen.
Opgave: tot 14 maart bij mw. L. Winter: vicariaatgrdr@bisdomgl.nl/050-4065888 Meer informatie

DUIF

Diocesane retraite: Jona, een duif van Vrede?

vrijdag 6 april 2018

Tijdens de retraite laten we ons inspireren door het Bijbelboek Jona. Een parabel met humor over een vredesduif tegen wil en dank. Het is ontstaan in de tijd na de Babylonische Ballingschap en vertelt beeldend over storm en vis, boom en worm. We leren Jona kennen verzonken in gebed. Jona wordt belicht vanuit de rabbijnse traditie en we staan aan de hand van gedichten stil bij de actualiteit ervan. In het evangelie van Mattheüs en Lucas vertelt Jezus dat een boos en overspelig geslacht geen ander teken wordt gegeven dan dat van Jona. Naar dat teken gaan we op zoek.
Er zijn kosten verbonden aan de retraite.
Deelname aan de retraite: is open voor iedereen.

Begeleiding: Peter Vermaat

Datum: vrijdag 6 april – zondag 8 april 2018

Plaats: Klooster Thuine, Duitsland

Tijd: aankomst: 20.00 uur – vertrek: 16.00 uur

Opgave vóór 10 maart 2018 bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden,

e-mail: l.winter@bisdomgl.nl

tel. 050 – 4065888.

Inlichtingen: Peter Vermaat, tel. 0518 – 451751.