Roepingenzondag 22 april 2018

Sinds het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) zijn wij ons meer bewust geworden dat alle gelovigen zijn geroepen om het geloof van hun doopsel serieus te nemen. We zijn dan ook heel blij met de inzet van duizenden parochianen binnen de geloofsgemeenschappen van ons bisdom. Zij zetten hun talenten van hoofd en hart in voor de opbouw van onze parochies en van de samenleving.

Maar onze Kerk kan natuurlijk niet zonder herders, leiders en voorgangers:  priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en religieuzen.

Voor meer informatie voor de opleiding tot priester, pastoraal werk(st)er of diaken klikt u hier.

Klik hier voor het gebedenboekje.

Klik hier voor het prentje.

Jan Kroon Fonds

Het Jan Kroon Fonds heeft als roeping het ondersteunen van katholiek-onderwijs en doet dat via de Groningse priester Arjen Jellema.

Passion 2018

Op Witte Donderdag, 29 maart, zendt de KRO-NCRV samen met de EO The Passion uit. Thema is dit jaar ‘Ik zie jou’. Dit jaarlijkse programma over het lijdensverhaal van Jezus begint om 19.55 op NPO 1 met een intro. Na het journaal van 20.00 uur begint dan de uitzending zelf om 20.35 uur live vanuit Amsterdam-Zuidoost. Bisdom Haarlem-Amsterdam houdt voorafgaand een speciale Witte Donderdagviering voor jongeren.

Deze viering is voor jongeren uit heel Nederland en is georganiseerd door het jongerenpastoraat van bisdom Haarlem-Amsterdam. Hoofdcelebrant tijdens deze Heilige Mis, die om 18.00 uur in de Urbanuskerk te Duivendrecht begint, is mgr. Hendriks. Na de mis en een maaltijd vertrekken de jongeren naar de plek waar The Passion zal plaatsvinden. Lees hierover meer op de site van bisdom Haarlem-Amsterdam.

Hoop-tour-lichtjes

Ontmoetingsdag voor mensen die hun partner verloren hebben

De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert elk half jaar in telkens een andere regio een Ontmoetingsdag voor mensen, die hun partner door de dood hebben verloren. De eerstkomende Ontmoetingsdag is in de regio Zuidwest:
op donderdag 15 maart 2018
van 10.00 tot ongeveer 15.30 uur
in ‘de Ontmoeting’
Europaplein 42
8303 GK Emmeloord

Het ‘ontmoeten’ staat op deze dag voorop, omdat praten met mensen, die kort of al langer geleden hetzelfde hebben meegemaakt, erg waardevol en helend kan zijn.
Pastor Bernard Buit zal een inleiding houden over verliesverwerking. Hij zal ook stilstaan bij de plaats, die God daarbij inneemt. De dag zal worden besloten met een korte viering.
Voor koffie/thee en een lunch wordt gezorgd. Er wordt van u een bijdrage in de kosten gevraagd van € 12,00.
Als u het prettig vindt, kunt u iemand uit uw omgeving meenemen.

U kunt zich tot 7 maart 2018 opgeven bij:
de afdeling Pastorale Dienstverlening van het Bisdom Groningen-Leeuwarden
Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG Groningen
tel. 050-4065888
Email:l.winter@bisdomgl.nl

Wilt u meer of andere informatie, dan kunt u bellen met:

Dhr. A.M.J. van de Rijdt, tel. 0527-615748
Mevr. A. van Diepen-Galama, tel. 0527-252418
Mevr. M.H.A. Steen-Blom, tel. 0516-850820
Mevr. J. v. Mensvoort-Brugmans, tel. 0591-351596

Na opgave ontvangt u rond 8 maart 2018 een programma, een routebeschrijving en verdere informatie over de ontmoetingsdag. Er is voldoende parkeerruimte.

Doe mee blanco

Kerkproeverij van start gegaan

Met een feestelijke kick-off in de St. Joriskerk in Amersfoort is de eerste editie van Kerkproeverij / Back to church in Nederland vrijdag 1 september van start gegaan. Inmiddels hebben 423 lokale kerken zich als deelnemer aangemeld. Binnen de R.-K. Kerk zijn van het speciaal voor dit project geschreven boekje ‘Rooms-Katholiek in deze tijd’ bovendien al ruim 17.000 exemplaren onder de parochies verspreid. Lees verder

WIJDING VD HOUT 111b

Besluit tot opheffing Diocesaan Bureau voor Geschillen

Bisschop C.F.M. van den Hout heeft in overleg met de staf en het kapittel besloten om het Diocesaan Bureau voor Geschillen van het bisdom Groningen-Leeuwarden op te heffen. Hierbij vindt het u officiële decreet waarin de bisschop tevens zijn dank uitspreekt naar de leden die hier zitting in hebben gehad.

 

Munten

Mgr. De Korte: Panama-route niet illegaal, wel asociaal

De laatste tijd staan onze media vol over de Panamapapers. Iedere dag doen Trouw en het Financieele Dagblad nieuwe onthullingen over bedrijven en particulieren die vaak grote vermogens wegsluizen naar Panama. Het gaat om zowel belastingontwijking als belastingontduiking. Deskundigen noemen het eerste legaal en het tweede natuurlijk illegaal. Lees verder

amoris-laetitia-574x493

Mgr. De Korte over Amoris laetitia: Paus bepleit een inclusieve kerk

Een half jaar na de tweede synode over huwelijk en gezin (oktober 2015)  heeft paus Franciscus de oogst samengevat in een apostolische exhortatie (= aansporing)  Amoris Laetitia (De vreugde van de liefde). Het document vormt de afronding van een vrijmoedige wereldwijde katholieke dialoog over veel kwesties die met huwelijk en gezin samenhangen. Lees verder