Doe mee blanco

Kerkproeverij van start gegaan

Met een feestelijke kick-off in de St. Joriskerk in Amersfoort is de eerste editie van Kerkproeverij / Back to church in Nederland vrijdag 1 september van start gegaan. Inmiddels hebben 423 lokale kerken zich als deelnemer aangemeld. Binnen de R.-K. Kerk zijn van het speciaal voor dit project geschreven boekje ‘Rooms-Katholiek in deze tijd’ bovendien al ruim 17.000 exemplaren onder de parochies verspreid. Lees verder

WIJDING VD HOUT 111b

Besluit tot opheffing Diocesaan Bureau voor Geschillen

Bisschop C.F.M. van den Hout heeft in overleg met de staf en het kapittel besloten om het Diocesaan Bureau voor Geschillen van het bisdom Groningen-Leeuwarden op te heffen. Hierbij vindt het u officiële decreet waarin de bisschop tevens zijn dank uitspreekt naar de leden die hier zitting in hebben gehad.

 

Munten

Mgr. De Korte: Panama-route niet illegaal, wel asociaal

De laatste tijd staan onze media vol over de Panamapapers. Iedere dag doen Trouw en het Financieele Dagblad nieuwe onthullingen over bedrijven en particulieren die vaak grote vermogens wegsluizen naar Panama. Het gaat om zowel belastingontwijking als belastingontduiking. Deskundigen noemen het eerste legaal en het tweede natuurlijk illegaal. Lees verder

amoris-laetitia-574x493

Mgr. De Korte over Amoris laetitia: Paus bepleit een inclusieve kerk

Een half jaar na de tweede synode over huwelijk en gezin (oktober 2015)  heeft paus Franciscus de oogst samengevat in een apostolische exhortatie (= aansporing)  Amoris Laetitia (De vreugde van de liefde). Het document vormt de afronding van een vrijmoedige wereldwijde katholieke dialoog over veel kwesties die met huwelijk en gezin samenhangen. Lees verder

DUIF

Mgr. De Korte na Brussel: Hoop verdrijft angst

In de Belgische hoofdstad hebben terroristen dood en verderf gezaaid. Extreme moslims hebben een bloedige aanslag gepleegd. Deze aanslag toont opnieuw aan hoe kwetsbaar onze hoogontwikkelde westerse samenleving is. Dit keer was de aanslag gericht tegen willekeurige burgers. Gelukkig nemen tal van woordvoerders uit de moslimgemeenschap scherp afstand van dit geweld. Veel moslims schamen zich voor hun gewelddadige geloofsgenoten. Lees verder

MGR DE KORTE 2015b

Mgr. De Korte: De kunst van het loslaten

Ik ga verhuizen van Groningen naar Den Bosch. Het zal weinig lezers van onze krant zijn ontgaan dat paus Franciscus mij tot de nieuwe bisschop van Den Bosch heeft benoemd. Een en ander betekent een afscheid van het bisdom Groningen Leeuwarden waar ik vanaf september 2008 als bisschop heb gewerkt. Met dankbaarheid kijk ik terug op de afgelopen jaren. Het was, ondanks allerlei grote en kleine zorgen, een goede tijd. Lees verder

Open kerkdeur

Mgr. De Korte: Houd lijnen met zoekenden en randkerkelijken open

Mgr. Gerard de Korte, apostolisch administrator van het bisdom Groningen-Leeuwarden en bisschop-elect van ‘s-Hertogenbosch, maakt deel uit van het theologisch elftal van het dagblad Trouw. Op 18 maart werd de bisschop de vraag gesteld of het wachten is op het onvermijdelijke einde van het christendom in Nederland, of dat we de cijfers van het onderzoek God in Nederland anders moeten interpreteren? Lees verder

Geroepen tot hoop

Nieuw boek Mgr. De Korte: Geroepen tot hoop

Op 8 maart verscheen het boek ‘Geroepen tot hoop’ van Mgr. De Korte, apostolisch administrator van het bisdom Groningen-Leeuwarden en bisschop-elect van ‘s-Hertogenbosch. De ondertitel van het boek luidt ‘Bouwen aan een barmhartige kerk’ en verwijst naar het Heilig Jaar van de Barmhartigheid waarin we ons momenteel bevinden. Lees verder

bos

Mgr. De Korte: Let op het bos dat groeit

Veel mensen hebben de neiging om na bekijken van het Journaal te concluderen dat onze wereld één grote puinhoop is. Een en ander heeft natuurlijk te maken met de westerse nieuwsvoorziening. Goed nieuws is geen nieuws en het slechte nieuws wordt daardoor automatisch uitvergroot. Om het simpel te zeggen: de vijf auto’s die op elkaar botsen halen de media maar de honderdduizenden automobilisten die veilig thuis zijn gekomen vormen geen nieuwsitem. Met andere woorden: het kwade schreeuwt en het goede fluistert. Recent citeerde paus Franciscus rond dit thema een prachtige uitdrukking: één vallende boom maakt meer lawaai dan een heel bos dat groeit. Lees verder