paus-boodschap-465x300

Paus Franciscus: Bid voor arbeiders voor de oogst

Zondag 7 mei wordt in de Rooms-Katholieke Kerk wereldwijd gebeden voor roepingen. Voor deze 54e Roepingenzondag heeft paus Franciscus als thema gekozen: Voor de zending door de Geest voortgestuwd. De geautoriseerde Nederlandse vertaling van zijn boodschap voor deze dag is nu beschikbaar.

Lees verder

Bonifatius vierkant

Bonifatiusdagen Dokkum: Tegendenken

vrijdag 9 juni 2017

Van vrijdagavond 9 tot en met zondagmiddag 11 juni a.s. worden in Dokkum de Bonifatiusdagen gehouden. Ook dit jaar heeft het evenement een oecumenisch karakter.

Het thema van deze Bonifatiusdagen 2017 is ‘Tegendenken’. Het thema slaat onder meer op de zalige Titus Brandsma die 75 jaar geleden in het concentratiekamp Dachau om het leven kwam. Hij was iemand die het aandurfde om tegen de gangbare meningen in te gaan: een tegendenker. Op verschillende manieren zal op de Bonifatiusdagen aandacht besteed aan mensen die dat ook nu nog durven. Meer informatie

OKD 2017-WEB poster

Open Kloosterdagen

zaterdag 10 juni 2017

In het weekend van 10 en 11 juni worden voor de achtste maal de Open Kloosterdagen gehouden. Bijna veertig kloosters zetten hun deuren open om bezoekers te verwelkomen. Meer informatie

7d12567d-0fff-4c6b-9211-caf4fa863f6c

Vragenlijst bisschoppensynode over jongeren naar parochies gestuurd

In oktober 2018 wordt in Rome de 15e Gewone Algemene Bisschoppensynode gehouden met als thema ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’. Ter voorbereiding van deze synode wordt aan parochies wereldwijd gevraagd een vragenlijst in te vullen. Deze lijst is opgenomen in het Voorbereidend Document voor de synode. De Nederlandse Bisschoppenconferentie verstuurt de lijst en het Voorbereidend Document via de gebruikelijke weg via de bisdommen aan de pastorale teams in de parochies. Lees verder

tulpen

Zalig Pasen!

De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia
Nu breekt de nieuwe lente aan, alleluia
Want Jezus, onze Koning groot, alleluia
Verrees in glorie van de dood, alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia. Lees verder

bos

Stille Zaterdag

de nacht is donker – hoor ’t gehuil
geen stem – kan nu nog klinken
verbroken droom – verbroken dag
hoe bitter – is dít drinken
Lees verder

05-04-2017-Paus-via-youtube-op-Palmzondag

Paus stelt Maria ten voorbeeld op 32e Wereldjongerendag

Komende zondag, 9 april is Palmzondag, wereldwijd wordt dan in de bisdommen de 32e Wereldjongerendag gevierd, met als thema een regel uit de lofzang van Maria: ‘Aan mij deed zijn wonderwerken Die machtig is’ (Luc. 1, 49). Paus Franciscus spreekt voor deze gelegenheid jongeren toe in een video en heeft ook een schriftelijke boodschap voor hen. De paus geeft aan jongeren Maria als voorbeeld: zij was absoluut géén couch potato! Lees verder

Makkum

Laatste viering in St. Martinuskerk Makkum

Zondag 2 april was de laatste viering in de Sint Martinuskerk in Makkum. In de goed gevulde kerk werd voor de laatste keer eucharistie gevierd voordat in processie naar de Doopsgezinde kerk (het tijdelijk onderdak) werd gegaan. Voor velen was het een bijzondere en aangrijpende viering waarin afscheid genomen werd van het vertrouwde gebouw. Lees verder