Vastenactie 2018

Geef meer door te minderen

Vastenactie 2018

Elk jaar is de Vastenactie een belangrijke activiteit in de Nederlandse katholieke kerk. In 2018 staat steunt de actie het ‘Household in Distress’ – programma (HID), dat de zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria in Mbala, Zambia, in 1991 zijn gestart. De zusters willen HIV en aids in en om het stadje Mbala in noordoost Zambia verminderen door voorlichting, goede gezondheidszorg én hulp aan mensen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Om dat te bereiken heeft Vastenactie de ‘40 Dagen Challenge’ georganiseerd.   Vasten is een bekende traditie in de katholieke kerk. Buiten de religieuze kaders is het tegenwoordig een trend om een aantal dagen te minderen in consumptie en in levensstijl. Bijvoorbeeld jongeren die minder aandacht geven aan social mediagebruik.

De ’40 Dagen Challenge’

Voorafgaand aan de vastentijd bedenkt u welke uitdaging u met uzelf tijdens de vastenperiode aan gaat. En welk bedrag u daarvoor doneert aan de Vastenactie. Drink bv. 40 dagen geen frisdrank en doneer 40 x 1 Euro aan de Vastenactie. Of: minder koekjes bij de koffie eten en doneer 40 x 50 cent. U bepaalt zelf wat u mindert en wat dat financieel oplevert voor Vastenactie en de zusters in Zambia.

Tijdens de vasten is ons motto als stichting ‘Even minderen. Voor een ander’. Doe mee en help de zusters en inwoners van Mbala in Zambia. Meer hulp bij het aanmaken van uw challenge: kijk op https://40-dagen.nl/

Informatie: Neem contact op via info@vastenactie.nl. Info over het campagneproject vindt u op

http://www.vastenactie.nl/projecten/armoedebestrijding-in-mbala-zambia

kathedraal1

Jaarlijkse ontmoeting Vlaamse en Nederlandse bisschoppen 6 februari 2018

Dinsdag 6 februari was de jaarlijkse ontmoeting tussen de Vlaamse en Nederlandse bisschoppen. Ditmaal in het bisdomshuis van ’s Hertogenbosch met bisschop De Korte als gastheer. Er is gesproken over thema’s als de interreligieuze dialoog met de islam, de synode over jongeren en de discussie in Nederland over ‘Voltooid leven’. De ontmoeting werd geleid door de voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, bisschop J. van den Hende. Lees verder

2016 OLIEWIJDING 34

Oliewijding 2018

woensdag 28 maart 2018

De Oliewijding is dit jaar op woensdag 28 maart om 19:30 uur in de St. Jozef kathedraal te Groningen. Tijdens deze viering zegent de bisschop de Oliën die gebruikt worden bij de ziekenzalving en de opname onder de geloofsleerlingen. Hij wijdt ook het Chrisma ten behoeve van de viering van doopsel, vormsel en priesterwijding.

De viering gaat elk jaar vooraf aan het paastriduüm waarin we langs het laatste Avondmaal en via het kruis komen tot het vieren van de verrijzenis. Het leven met de sacramenten balt zich als het ware in deze bijzondere dagen samen. Daarom worden alle pastorale beroepskrachten uitgenodigd mee te doen en concelebreren alle aanwezige priesters. Ook parochianen zijn harte welkom om met elkaar het feest van samen kerkzijn te vieren.

IMG_9906

Dag van het Jodendom 2018: lezingen van bisschop C.F.M. van den Hout en prof.dr. H.M. van Praag

Bisschop mgr. Ron van den Hout was zondagmiddag 21 januari jl. gastspreker op de jaarlijkse Dag van het Jodendom in Groningen. Thema van de dag was ”Doorgeven van de traditie”. De bisschop stond stil bij de het verschil in joods en christelijk denken met betrekking tot het thema en de veranderingen in de RK kerk en maatschappij. Het loskoppelen van de vroegere verbinding tussen gezin, katholieke school en Kerk stelt ouders voor nieuwe uitdagingen bij de overdracht van geloof aan jongeren. Tweede gastspreker was emeritus hoogleraar en psychiater prof. Herman van Praag. Zijn lezing was een weergave van zijn laatste boek over ”Slecht zicht, een hommage aan de twijfel”. Een pleidooi in de vorm van een roman over de spirituele zoektocht van een jonge jood onder verschillende joodse stromingen in de tijd van Jezus. De lezing van Van Praag, zelf verhinderd als spreker wegens ziekte, werd voorgedragen door Lex van der Star, vertegenwoordiger van de Progressief Liberale Gemeenschap.

Lees verder

Facebook, youtube: live uitzending Start actie Kerkbalans 20 januari 2018

KIJK EN DOE MEE. SAMEN PROBEREN WE ACTIE KERKBALANS TRENDING TE MAKEN OP ZATERDAG 20 JANUARI!

Presentator Leo Fijen: ‘ik hoop op heel veel kijkers’

Kijk mee naar spectaculaire live uitzending bij landelijke start Actie Kerkbalans!

Actie Kerkbalans gaat op 20 januari niet alleen plaatselijk van start maar ook landelijk en wel met een spectaculaire live uitzending via Facebook en YouTube vanuit de Pauluskerk in Baarn. De meer dan een uur durende uitzending wordt gepresenteerd door Leo Fijen. Ook worden in deze uitzending de winnaars van de eerste Nationale Fotowedstrijd ‘Jouw Kerk in Beeld’ bekend gemaakt. Kijken dus!

Ook in KERKNAAM gaat op 20 januari Actie Kerkbalans van start. We houden ons eigen inluidmoment en kijken samen naar de landelijke uitzending. U bent van harte welkom vanaf 12.00 uur. Om 13.00 uur luiden we dan samen met vele andere kerken in Nederland de actie gezamenlijk in.

Wie wint de fotowedstrijd?

In de live uitzending wordt contact gelegd met verschillende kerken door heel Nederland om zo alle organiserende en onmisbare vrijwilligers te laten ervaren dat iedereen samen in actie komt voor Kerkbalans. Spannend wordt ook de bekendmaking van de winnaars van de Nationale Fotowedstrijd ‘Jouw Kerk in Beeld’ die dit jaar voor de eerste keer werd georganiseerd. Juryvoorzitter Ramon Mangold zal in drie leeftijdscategorieën namens de jury de winnende foto’s presenteren. Via Facebook kiest het publiek verder bovendien de publiekswinnaar. De foto met de meeste likes sleept deze prijs nog tijdens de uitzending definitief in de wacht.

Leo Fijen: ‘een enorme eer’

Leo Fijen: “Ik vind het een enorme eer dat ik deze uitzending voor Actie Kerkbalans mag presenteren. We maken er met elkaar een extra feestelijke start van. Het is zo belangrijk dat mensen bijdragen voor de plaatselijke kerken, die het bovendien meer dan waard zijn! Ik hoop op heel veel kijkers zaterdag 20 januari en een prachtig begin voor de Actie Kerkbalans als trending topic in 2018.”

Thuis kijken kan natuurlijk ook op de eigen computer, tablet of telefoon. De uitzending begint om 12.15 uur en is te zien via:

Het Facebookaccount van Actie Kerkbalans

Het YouTubeaccount van Actie Kerkbalans

Wordt #Kerkbalans trending topic? Houd ook Twitter in de gaten.

Nieuwjaarsrecepties bisdom

Bisschop Van den Hout: “Ik voel me hier thuis”

‘’Ik heb vertrouwen in jullie en ik voel me hier thuis’’, aldus mgr. Van den Hout in zijn eerste nieuwjaarstoespraak voor het bisdom Groningen-Leeuwarden. De beide nieuwjaarsrecepties in het Groningse Haren en het Friese Joure, elk ruim 80 aanwezigen, waren goed bezocht door onder andere pastores, pastoraal werkers, kerk- en PCI-bestuurders en medewerkers van het bisdom. Lees verder

Nieuw Hoofd Pers en Communicatie

Op de drempel van oud naar nieuw kunnen wij meedelen dat de vacature voor Hoofd Pers en Communicatie 0.4 fte, per 1 januari 2018 is vervuld middels de benoeming van drs. Lammert de Hoop.

Lees verder

Paus richt de blik op migranten en vluchtelingen in boodschap voor Wereldvrededag

In zijn boodschap voor de Wereldvrededag die op 1 januari in de Rooms-Katholieke Kerk wordt gevierd, richt paus Franciscus de blik op migranten en vluchtelingen die bij uitstek op zoek zijn naar vrede.

paus-boodschap-465x300‘In een geest van barmhartigheid omarmen wij al degenen die voor oorlog en honger vluchten of die op grond van discriminatie, vervolgingen, armoede of verwoesting van het milieu gedwongen zijn hun land te verlaten’, zegt paus Franciscus.

Hij roept iedereen, maar met name ook politiek leiders, op met een ‘contemplatieve blik’ naar vluchtelingen en migranten te kijken, om zo ‘te ontdekken dat zij niet met lege handen komen: zij brengen behalve de schatten van hun eigen cultuur van oorsprong een lading aan moed, capaciteiten, energie en ambities met zich mee en op deze wijze verrijken zij het leven van de naties die hen opnemen’, aldus paus Franciscus.

Opnemen, beschermen, ondersteunen, integreren

Om asielzoekers, vluchtelingen, migranten en slachtoffers van mensenhandel een mogelijkheid te bieden om de vrede te vinden die zij zoeken, is een strategie nodig die vier handelingen vereist, zegt de paus, te weten opnemen, beschermen, ondersteunen en integreren.

De Sectie Migranten en Vluchtelingen van het Vaticaanse Dicasterie voor de Dienst van de Integrale Menselijke Ontwikkeling heeft 20 actiepunten gesuggereerd als concrete richtlijnen voor de verwezenlijking van deze vier werkwoorden. Deze zouden moeten doorwerken in de houding en het handelen van de christelijke gemeenschappen, maar ook in de openbare politiek, vindt paus Franciscus. Hij spreekt het verlangen uit dat de manier van denken over migranten en vluchtelingen waar de Kerk voor staat zal doorwerken in internationale verdragen om zo voor hen als leden van de ene menselijke familie, de vrede dichterbij te brengen.

Lees hier de Nederlandse vertaling van de boodschap van paus Franciscus.

In de Nederlandse bisdommen wordt op 1 januari de rozenkrans gebeden voor de vrede. Lees hier meer over ‘Verenigd in gebed voor de vrede’.

Kernteam Wereldjongerendagen spreekt met inhoudelijke partners

“Wie ben jij? Wat is je maatschappelijke betrokkenheid? En wat doet het ertoe dat je gelovig bent?” Met die vragen schetst Astrid Bakker de inhoudelijke insteek van de komende Wereldjongerendagen (WJD) in Panama. Deze zal logisch worden verbonden met het voorbeeld van Maria. Want het thema dat paus Franciscus koos voor deze WJD is: Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord (Lucas 1, 38).

Lees verder