IMG_1706

Bisschop richt nieuwe Diocesane Commissie voor kerkmuziek op

Onder de naam Sint Gregorius Groningen-Leeuwarden (SGGL) is de nieuwe Diocesane Commissie voor Kerkmuziek Sint Gregorius (voormalig afdeling van de NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden) van start gegaan. Zaterdag 7 juli jl., de dag van de heilige Allyrius van Clermont, ondertekende bisschop mgr. dr. C.F.M. van den Hout van het Bisdom Groningen-Leeuwarden het reglement van de commissie. De SGGL zet het werk voort van de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging (NSGV). Lees verder

Mgr, Ron vd Hout Bosch

Uitnodiging voor bijbelcursus door bisschop van den Hout

dinsdag 25 september 2018

Bisschop C.F.M. van den Hout zal een cursus geven in 4 bijeenkomsten over Genesis 12 – 36. U bent van harte welkom.
De cursus wordt gegeven in het bisdomhuis te Groningen.
Tijdstip: 19.30 tot 21.00 uur
Data: 25 september, 23 oktober, 6 november, 27 november
Opgave: e-mail: l.winter@bisdomgl.nl, tel. 050-4065888
Meer informatie

TT-motorzegening4.180629-145

Motorzegening bij TT in Assen

Goed op reis met Christoffel

Stadspredikant Bert Altena (PKN) en pastoor Koos Tolboom (RK parochie H. Franciscus van Assisi) namen dit jaar het initiatief tot een motorzegening voorafgaand aan de TT Night Ride op vrijdag 29 juni jl.

Lees verder

csm_Kerkproeverij_Doe-mee_e2796a10e0

Nieuwe oproep aan parochies om mee te doen met Kerkproeverij/Back to church

zaterdag 15 september 2018

Parochies worden via de bisdommen opgeroepen om in 2018 mee te doen aan Kerkproeverij/Back to church, een interkerkelijk initiatief om mensen uit te nodigen (weer) mee te gaan naar de kerk. Na een succesvolle introductie in Nederland in 2017 staat voor 2018 het weekend van 15 september voor dit project in de agenda. De Nederlandse bisschoppen willen door middel van een brief dit initiatief nogmaals onder de aandacht brengen en mee aanbevelen. Meer informatie

ons-brood-gedoopt-in-licht

Basiscursus Kerkelijk jaar en liturgie 2018-2019

woensdag 12 september 2018

In september 2018 start de Diocesane Werkgroep voor Liturgie weer een cursus voor parochianen die zich willen verdiepen in het kerkelijk jaar. De cursus heeft een toegankelijk karakter waarbij aspecten van het kerkelijk jaar zullen worden belicht. De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten. Meer informatie

fulda1

Bisschop te gast op Bonifatius Feestdag in Duitsland

De naam van Bonifatius is sinds jaar en dag verbonden met twee bisdommen, Fulda in Duitsland (Hessen-Thuringen) en het bisdom Groningen-Leeuwarden in Nederland. Elk jaar rond 5 juni, de sterfdatum van Bonifatius bij Dokkum, stemmen de Bonifatiussteden Fulda en Dokkum hun gedenkfeest van de patroonheilige op elkaar af. Lees verder

logo(2)

Benoeming Jan van Beek pastoraal werker Pax Christiparochie

In het weekend van 26 en 27 mei jl. is in de Pax Christiparochie bekend gemaakt dat met ingang van 1 september 2018 drs. J.M.F. van Beek daar een benoeming zal krijgen voor 0.5 fte. als pastoraal werker. Hij zal samen met pastoor Verheijen verantwoordelijk zijn voor de pastorale zorg aldaar.

Naast de benoeming in de Pax Christiparochie heeft pastoraal werker Jan van Beek een 0.4 fte tijdelijke benoeming in de Zalige Titus Brandsmaparochie in Bolsward e.o.

Wij wensen Jan samen met pastoor Verheijen en de parochianen een goede en vruchtbare samenwerking toe.

logo(2)

Richtlijn ‘privacy-wet’ AVG beschikbaar voor parochies

Een speciale webpagina AVG van het landelijk secretariaat R-K kerk (SRKK) biedt parochies praktische voorbeelden en informatie over de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bijvoorbeeld een standaard privacyverklaring voor parochies die kerkleden informeert over hoe de kerk met hun persoonsgegevens omgaan.

Lees verder