Verslag bijeenkomst Oecumene 14 juni 2017

Onlangs vond in kerkelijk centrum Trinitas in Heerenveen het minisymposium – Naar aanleiding van 500 jaar Reformatie – Wat is er door de oecumene bereikt en hoe gaan we verder?’ plaats. Inleiders waren ds. Karin van den Broeke, preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, ds. Margarithe Veen, voorzitter van de Raad van Kerken in Fryslân en predikant in Achlum-Hitzum, drs. Geert van Dartel, directeur van de Katholieke Vereniging voor Oecumene en prof. dr. Peter-Ben Smit, hoogleraar contextuele bijbelinterpretatie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en priester van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland. Als organiserende diocesane werkgroep oecumene van het Bisdom Groningen-Leeuwarden en Raad van Kerken in Fryslân kunnen we tevreden terugkijken op een inhoudsvolle, leerzame en inspirerende dag. Én een goede opkomst.

STATIE VD HOUT 59

Bisschop benoemt vicaris-generaal en bisschoppelijk vicaris

Mgr. Ron van den Hout heeft pastoor P.H.H. (Peter) Wellen benoemd tot vicaris-generaal en regio-vicaris van Groningen en Drenthe. Tevens heeft de bisschop pastoor drs. A. (Arjen) Bultsma benoemd tot bisschoppelijk vicaris en regio-vicaris van Friesland-Noordoostpolder. Beide vicarissen bekleedden deze functie al onder mgr. Gerard de Korte. Zij blijven hun functies als (waarnemend) pastoor in een aantal parochies behouden.  Lees verder

Paus Franciscus ontmoette armen en daklozen op 11 november 2016 © SIR

Werelddag tegen armoede

Paus Franciscus publiceerde dinsdag 13 juni voor het eerst een boodschap ter gelegenheid van de Werelddag tegen Armoede. Die wordt voortaan op initiatief van de paus jaarlijks op de tweede zondag van de advent wereldwijd gehouden.
De paus kondigde het nieuwe initiatief van de katholieke Kerk in de strijd tegen de armoede en de bevordering van de sociale rechtvaardigheid in november aan op het einde van het Heilige Jaar van de Barmhartigheid. Hij zei toen dat er geen gerechtigheid en sociale vrede kan bestaan zo lang er nog armen voor de deur van Christus liggen.

Bron: SIR/Kathpress.at/Radio Vaticana (Duitstalig) /Kerknet.be

 

 

 

 

Kerkbalans 2017

Lichte daling inkomsten actie Kerkbalans

De inkomsten voor Rooms-Katholieke parochies uit Kerkbalans zijn in 2015 met 2,4 procent gedaald. In dat jaar werd ruim € 49 miljoen opgehaald met de Actie Kerkbalans, dat is € 1,2 miljoen minder dan in 2014 (- 2,4%). Deze daling valt wel iets lager dan in de voorgaande jaren. Dit blijkt uit de vandaag vrijgegeven cijfers over 2015. Het percentage katholieke huishoudens dat aan de actie Kerkbalans deelneemt blijft met 62% in het bisdom Groningen-Leeuwarden onverminderd hoog. Ook blijft de bijdrage per huishouden in ons bisdom veruit het hoogst.  Lees verder

6241776560_IMG_8979

Bonifatiusdagen 2017 in beeld

Van 9-11 juni werden in Dokkum de Bonifatiusdagen gehouden. Vrijdagavond 9 juni was de opening met een voordracht van mediapastor Roderick Vonhögen in de Bonifatiuskapel over zijn priesterroeping.  Lees verder

Bisschop Bondagen 2017

Bisschop Van den Hout: Martelaren doden niet

In zijn overweging tijdens de slotvesper op de Bonifatiusdagen in Dokkum hield mgr. Van den Hout zijn gehoor voor dat martelaren degenen zijn die gedood worden en niet degenen die doden. ‘De christelijke martelaar ondergaat de dood, maar kiest er niet zelf voor en brengt ook niet zichzelf om het leven, en zeker betrekt hij daarin geen onschuldigen’.  Lees verder

csm_Kerkproeverij_Doe-mee_e2796a10e0

R.-K. Kerk nodigt mensen uit weer mee te gaan naar de kerk

De Raad van Kerken introduceert samen met andere kerken en gemeenschappen in Nederland het project ‘Kerkproeverij’, naar het succesvolle Britse voorbeeld ‘Back to church’, waarbij kerkleden hun familie, buren, vrienden of bekenden uitnodigen om weer mee te gaan naar de kerk. Ook de Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie wil in het actieweekend van 9 en 10 september mensen graag opnieuw verwelkomen in de kerk en zij nodigt allereerst de parochies van harte uit deel te nemen aan dit project. Lees verder

IMG_8135@AM

Bisschop Van den Hout en Leo Fijen bij Bonifatiusdagen 2017

Bisschop Ron van den Hout en televisiepresentator Leo Fijen zullen hun opwachting maken bij de 2017 editie van de Bonifatiusdagen in Dokkum. Leo Fijen zal op zaterdagavond 10 juni om 19.00 een lezing houden over Titus Brandsma in de Christelijk Gereformeerde kerk (Stationsweg 39) en bisschop Van den Hout zal de hoofdcelebrant zijn in de eucharistieviering op zondag 11 juni om 10.00 uur in de RK Kerk (Hoogstraat 25) en hij zal deelnemen aan de aansluitende processie en de afsluitende oecumenische vesper in het Bonifatiuspark (Bronlaan).  Lees verder