csm_logo-KP17_e705736ce0

Landelijke campagne ‘Kerkproeverij’

zaterdag 9 september 2017

Laat de mensen proeven van jouw kerk, want die kerk is zo gek nog niet! ‘Proef, en geniet de goedheid van de Heer.’ Ps. 34:9

In het weekend van 9 en 10 september 2017 zetten kerken in heel Nederland de deuren open voor de Kerkproeverij. Een landelijke campagne waar al meer dan 20 denominaties aan meedoen.Het doel van deze campagne is dat mensen in de kerk erop uit gaan om iemand uit hun omgeving persoonlijk mee te vragen naar de kerk. Voor velen is dit best een drempel. Vaak vinden we het voldoende om een gastvrije kerk te zijn onder het motto: wie wil komen is welkom. Maar een uitnodigende kerk vraagt om meer. Dat betekent dat we mensen uit onze omgeving die misschien al jaren of nog nooit in de kerk zijn geweest, uitnodigen om eens met ons mee te gaan naar een toegankelijke kerkdienst, speciaal voor hen georganiseerd. Meer informatie

LogoBK

Nederlandse bisschoppen bidden voor slachtoffers aanslag Londen

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft aan kardinaal Vincent Nichols, aartsbisschop van Westminster en voorzitter van de bisschoppenconferentie van Engeland en Wales, haar gebedsverbondenheid tot uitdrukking gebracht, nu in het hart van Londen onschuldige burgers getroffen werden door een aanslag. Lees verder

Papa Francesco accoglie in Vaticano la statua della Madonna di Fatima

Toewijding Nederlandse bisdommen aan Onbevlekt Hart Maria

Op zaterdag 13 mei aanstaande, – gedachtenis van de Heilige Maagd Maria van Fatima – worden de Rooms-Katholieke bisdommen in Nederland door de bisschoppen gezamenlijk toegewijd aan het Onbevlekte Hart van Maria. Dit zal plaatsvinden in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht tijdens een vesperviering. Aanleiding is het jubileumjaar van de verschijningen van Maria in Fatima te Portugal, die honderd jaar geleden in 1917 plaatsvonden.

Vanaf 13 mei 1917 verscheen Maria zes keer aan drie herderskinderen in de buurt van het dorp Fatima. De verschijningen vonden telkens plaats op de dertiende van de maand, van 13 mei tot 13 oktober 1917, waarbij Maria aan de kinderen drie geheimen openbaarde, waarvan later bleek dat ze profetisch waren voor belangrijke gebeurtenissen in diezelfde eeuw. Eén daarvan had betrekking op de moordaanslag op paus Johannes Paulus II op het Sint Pietersplein te Rome in 1981, uitgerekend op de 13e mei, die hij ternauwernood overleefde. Later schonk de paus de kogel die hem bijna gedood had, aan het heiligdom van Fatima. Deze werd geplaatst in de kroon van het beeld van Maria in de Verschijningskapel.

De huidige paus Franciscus zal op 13 mei, de verjaardag van de eerste verschijning, Fatima bezoeken. Hij is overigens de vierde paus die naar dit bedevaartsoord zal pelgrimeren, dat jaarlijks door honderdduizenden pelgrims uit de hele wereld wordt bezocht.

Op dezelfde dag komen alle Nederlandse bisschoppen als pelgrims naar de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht om daar gezamenlijk hun bisdommen en alle mensen die in de bisdommen wonen, toe te wijden aan het Onbevlekte Hart van Maria. De bisschoppen doen dat ‘in het gelovige besef dat Maria ons brengt bij Christus. Zij vraagt ons te doen wat Christus ons zegt (Johannes 2, 5). Maria, die zelf heeft gezegd “Mij geschiede naar uw woord” (Lucas 1, 38) helpt ons om te leven in overgave aan God.’

Door deze toewijding aan het Onbevlekte Hart van Maria hopen de bisschoppen dat alle gelovigen gesterkt worden om als Kerk in Nederland de weg door het leven te gaan in geloof, hoop en liefde, met vreugde en vertrouwen, naar God de hemelse Vader. De bisschoppen nodigen gelovigen uit bij deze vesperviering, die begint om 15.00 uur, aanwezig te zijn.

Gebedsprentjes

Ter gelegenheid van deze gebeurtenis worden gebedsprentjes gedrukt met daarop de afbeelding van het beeld van de Heilige Maagd Maria van Fatima met op de achterzijde het gebed ‘Toewijding aan het Onbevlekte Hart van Maria’ zoals dat ook in het heiligdom van Fatima wordt verspreid en gebeden. Dat gebed zal door de bisschoppen gezamenlijk worden gebeden tijdens genoemde vesperviering in Maastricht.

De gebedsprentjes zijn binnenkort te bestellen, de bestelinformatie wordt dan ook bekend gemaakt.

15-03-2017-cordaid-768x512-met-button-465x300

Bisschoppen: Steun Giro555 Slachtoffers hongersnood Afrika

Op 6 maart 2017 is er een Nationale Actie voor de slachtoffers van hongersnood in Jemen, Noordoost-Nigeria, Somalië en Zuid-Soedan van start gegaan. Elf Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO) openden Giro555 om geld in te zamelen. De Nederlandse Bisschoppenconferentie roept op om mee te doen aan de SHO-actieweek voor dit doel, die loopt van 25 tot en met 29 maart. Lees verder

afbeelding-site-sila_05-bijgesneden

17.000 reacties op SILA-consultatie

De consultatie die de overheid recent heeft gehouden over onder meer het afschaffen van de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) heeft zo’n 17.000 reacties opgeleverd. Dit is dermate veel, dat het de consultatie is met de meeste reacties ooit. Vele kerkleden hebben de overheid laten weten verontwaardigd te zijn over het mogelijke afschaffen van SILA. Lees verder

Fusieakte parochie Pax Christi getekend

Op vrijdagmiddag 10 maart is in het bisdomhuis in Groningen de akte ondertekend waarmee de nieuwe fusieparochie Pax Christi in Noordoost Friesland een feit is. De nieuwe parochie bestaat uit de voormalige parochies van Burgum (H. Martinus) en Dokkum (HH. Martinus en Bonifatius en Gezellen) en Schiermonnikoog (St. Egbert)

Op een later moment zal de H. Clemensparochie op Ameland ook deel gaan uitmaken van de nieuwe fusieparochie.

Fusie Pax Christi

Op de foto van links naar rechts om de tafel mevr. M. Thijsseling (Schiermonnikoog), dhr. J. Arends (Dokkum), notaris Rolfers, pastoor P. Verheijen en mevr. M. Lulofs (bisdom-econoom en oud-bestuurslid Burgum)

 

PassionAction

Passion-activiteit voor jongeren: van passie naar actie

zaterdag 25 maart 2017

The Passion komt naar Leeuwarden! Een goede gelegenheid om jou – jongere vanaf 14 jaar – ook stil te laten staan bij het actuele leed en lijden in de stad en in de wereld. En… om jou in contact te brengen met mensen en organisaties die daarop een antwoord willen geven. Anders gezegd: van passie naar actie. Naar The Action als voorbereiding op The Passion. Want het verhaal van het lijden en de opstanding van Jezus geeft ook nu perspectief op opstanding, op bevrijding. Door het lijden heen bestaat hoop. Ook jij kunt wat doen! Meer informatie

icoon-2

Katholieken en evangelischen in gesprek over gebed en evangelisatie

‘Oecumenische ontmoeting zien we als een van de zegeningen van onze tijd. We adviseren onze besturen om elkaar te blijven zoeken in de gezamenlijke missie om getuigen van Christus te zijn in onze omgeving in woord (verkondiging) en daad (naastenliefde).’ Aldus één van de conclusies uit het laatste rapport van de Dialoogcommissie ingesteld door de besturen van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, MissieNederland en de R.-K. Bisschoppenconferentie. Lees verder

Spreek! Maart 2017 - Lowres

Voorjaarseditie bisdomblad Spreek! verschenen

Het thema van het  bisdomblad Spreek! dat onlangs verscheen is ‘opgewekt leven’. In het redactioneel schrijft hoofdredacteur Sipke Draisma dat het blad verschijnt aan het begin van de Veertigdagentijd. Aan het eind van deze voorbereidingstijd op Pasen wacht ons het feest van de Opstanding van de Heer. Daarom dit keer een blad vol met artikelen die verhalen over het opgewekt geloofsleven in onze kerk en in ons bisdom.

Nobelprijswinnaar Ben Feringa woont in ons diocees en vertelt over zijn passie voor de wetenschap. Hij vindt het vanzelfsprekend dat mensen de talenten inzetten die ze van God gekregen hebben. De St. Clemenskerk van Ameland is verrezen uit de as die kerk verwoestte. We lezen over de enige Verrijzeniskerk die we in ons bisdom hebben. In de bijbelrubriek kijken we naar de bijzondere rol van Maria Magdalena in het leven van Jezus. Pastor Arjen Jellema leidt ons door de liturgie van het hoogtepunt van het kerkelijk jaar: de Paaswake. En parochianen vertellen waar ze in het kerkelijk leven opgewekt van raken.

U kunt het blad hier lezen Voor een papieren versie of een (proef)abonnement belt u met het bisdom Groningen-Leeuwarden 050 – 406 5880

Palmpasen 201622

Chrismamis met de nuntius

woensdag 12 april 2017

De Oliewijding zal dit jaar op woensdag 12 april om 19:30 uur worden gehouden in de kathedraal te Groningen. Naar alle waarschijnlijkheid zegent mgr. Aldo Cavalli, apostolisch Nuntius de Oliën die gebruikt worden bij de ziekenzalving en de opname onder de geloofsleerlingen. Hij wijdt het Chrisma ten behoeve van de viering van doopsel, vormsel en priesterwijding.Daaraan voorafgaand vernieuwen alle aanwezigen hun daadwerkelijke betrokkenheid bij de zending van de kerk. Meer informatie