Bolsward interieur volk

Zondag a.s. Proclamatieviering St. Franciscusbasiliek Bolsward

Op zondag 28 mei 2017 zal de apostolisch nuntius in Nederland, zijne hoogwaardige excellentie Mgr. Aldo Cavalli, tijdens een feestelijke eucharistieviering de proclamatie verrichten van de verheffing tot basilica minor van de Sint Franciscus van Assisikerk te Bolsward. Het decreet waarmee paus Franciscus deze titel verleende wordt door de nuntius voorgelezen waarna het conopeum en het tintinnabulum hun plaats in de basiliek krijgen. Lees verder

20170513_Maastricht_Fatima_Bisdommen-26_©RamonMangold

Bisdommen toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria

Zaterdag 13 mei pelgrimeerden de Nederlandse bisschoppen en velen met hen naar de Onze-Lieve-Vrouwe Basiliek in Maastricht om daar gezamenlijk de zeven bisdommen toe te wijden aan het Onbevlekte hart van Maria. Dit gebeurde tijdens een vesper, die werd geleid door kardinaal dr. W.J. Eijk die als aartsbisschop van Utrecht hoofd is van de Nederlandse R.-K. Kerkprovincie. Lees verder

paus-boodschap-465x300

Paus Franciscus: Bid voor arbeiders voor de oogst

Zondag 7 mei wordt in de Rooms-Katholieke Kerk wereldwijd gebeden voor roepingen. Voor deze 54e Roepingenzondag heeft paus Franciscus als thema gekozen: Voor de zending door de Geest voortgestuwd. De geautoriseerde Nederlandse vertaling van zijn boodschap voor deze dag is nu beschikbaar.

Lees verder

Bonifatius vierkant

Bonifatiusdagen Dokkum: Tegendenken

vrijdag 9 juni 2017

Van vrijdagavond 9 tot en met zondagmiddag 11 juni a.s. worden in Dokkum de Bonifatiusdagen gehouden. Ook dit jaar heeft het evenement een oecumenisch karakter.

Het thema van deze Bonifatiusdagen 2017 is ‘Tegendenken’. Het thema heeft onder meer betrekking op de zalige Titus Brandsma die 75 jaar geleden in het concentratiekamp Dachau om het leven kwam. Hij was iemand die het aandurfde om tegen de gangbare meningen in te gaan: een tegendenker. Op verschillende manieren zal op de Bonifatiusdagen aandacht besteed aan mensen die dat ook nu nog durven. Meer informatie

OKD 2017-WEB poster

Open Kloosterdagen

zaterdag 10 juni 2017

In het weekend van 10 en 11 juni worden voor de achtste maal de Open Kloosterdagen gehouden. Bijna veertig kloosters zetten hun deuren open om bezoekers te verwelkomen. Meer informatie

7d12567d-0fff-4c6b-9211-caf4fa863f6c

Vragenlijst bisschoppensynode over jongeren naar parochies gestuurd

In oktober 2018 wordt in Rome de 15e Gewone Algemene Bisschoppensynode gehouden met als thema ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’. Ter voorbereiding van deze synode wordt aan parochies wereldwijd gevraagd een vragenlijst in te vullen. Deze lijst is opgenomen in het Voorbereidend Document voor de synode. De Nederlandse Bisschoppenconferentie verstuurt de lijst en het Voorbereidend Document via de gebruikelijke weg via de bisdommen aan de pastorale teams in de parochies. Lees verder