logo-RGB-DIAP-transparant

Uitnodiging Groene Kerkendag

zaterdag 7 oktober 2017

De GroeneKerkenactie biedt een inspirerende dag vol spraakmakende sprekers en workshops voor iedereen die door het geloof gemotiveerd is om te zorgen voor onze naaste en de schepping. Diverse kerken presenteren hun duurzame acties en aan het einde van het programma (bekijk het programma) kun je met een hapje en een drankje ideeën op doen hoe je jouw kerk groener kunt maken bij de markt van duurzame producten en initiatieven. Meer informatie

Titus Brandsma

Basilica-avond over Titus Brandsma

Het bestuur van het Titus Brandsma Museum te Bolsward en de Zalige Titus Brandsmaparochie organiseren op 27 juli 2017 een speciale Basilica-avond als gedachtenis aan de zalige pater-karmeliet Titus Brandsma. Het is 26 juli aanstaande precies vijfenzeventig jaar geleden dat de uit Bolsward afkomstige geestelijke in kamp Dachau om het leven werd gebracht. Hij stierf als gevolg van zijn verzet tegen de bezetting van ons land in WO II en het geweld dat mensen werd aangedaan. Lees verder

St. Vitus

Nieuwe parochie Leeuwarden e.o. heet Sint-Vitus

Op 1 januari 2018 fuseren de parochies van Leeuwarden (Z. Titus Brandsmaparochie), Wytgaard (Maria ten Hemelopneming), Jirnsum (H. Marcus), Easterwierrum (H. Wiro) en Wergea (H. Martinus). De naam van de nieuwe parochie wordt Sint-Vitus. Lees verder

VK_Katholiek in deze tijd_DEF_HR gecompr voor Facebook

‘Rooms-Katholiek in deze tijd’, boekje voor geïnteresseerden in RK geloof

In het weekend van 9 en 10 september nodigen meerdere kerkgenootschappen mensen uit weer mee te gaan naar de Kerk. Met het interkerkelijke project Kerkproeverij, in het Engels Back to church, worden kerkleden gevraagd iemand uit te nodigen. Speciaal voor de deelnemende Rooms-Katholieke parochies brengt uitgeverij Adveniat nu een boekje uit, bedoeld om uit te delen aan de genodigden.

Lees verder

DocBase

Nieuwe automatisering voor parochies

Parochies in de bisdommen krijgen te maken met een nieuwe automatisering. Onder meer Europese wet- en regelgeving maakt dit noodzakelijk. De Europese Unie schrijft in privacywetgeving namelijk voor dat mensen vanaf mei 2018 hun gegevens moeten kunnen inzien, waar deze bewaard worden. Lees verder

WIJDING VD HOUT 111b

Besluit tot opheffing Diocesaan Bureau voor Geschillen

Bisschop C.F.M. van den Hout heeft in overleg met de staf en het kapittel besloten om het Diocesaan Bureau voor Geschillen van het bisdom Groningen-Leeuwarden op te heffen. Hierbij vindt het u officiële decreet waarin de bisschop tevens zijn dank uitspreekt naar de leden die hier zitting in hebben gehad.

 

STATIE VD HOUT 59

Bisschop benoemt vicaris-generaal en bisschoppelijk vicaris

Mgr. Ron van den Hout heeft pastoor P.H.H. (Peter) Wellen benoemd tot vicaris-generaal en regio-vicaris van Groningen en Drenthe. Tevens heeft de bisschop pastoor drs. A. (Arjen) Bultsma benoemd tot bisschoppelijk vicaris en regio-vicaris van Friesland-Noordoostpolder. Beide vicarissen bekleedden deze functie al onder mgr. Gerard de Korte. Zij blijven hun functies als (waarnemend) pastoor in een aantal parochies behouden.  Lees verder