Voorbeeldmateriaal Kerkbalans2017

Voorbeeldmateriaal Kerkbalans 2018 verstuurd

Het voorbeeldmateriaal van de Actie Kerkbalans 2018 is verstuurd naar de parochiesecretariaten in ons bisdom met het verzoek het materiaal door te sturen naar de coördinator Kerkbalans van de parochie. De sluitingsdatum voor het bestellen van Kerkbalansmateriaal is vrijdag 15 september a.s.  Lees verder

taize_4

Taizé in teken van vluchtelingen

Bij de oecumenische gemeenschap van Taizé, waar tijdens de zomermaanden honderden gelovigen jongeren te gast zijn, werd vorige week een week van de vluchteling gehouden. Gedurende zeven dagen werd met de jongeren van 18 tot 35 nagedacht over het thema migratie. Dat gebeurde niet enkel tijdens de gebedsdiensten en vieringen, maar ook tijdens de ontmoetingen en gespreksgroepen van jongeren in de namiddag. Lees verder

Titus Brandsma

Basilica-avond over Titus Brandsma

Het bestuur van het Titus Brandsma Museum te Bolsward en de Zalige Titus Brandsmaparochie organiseren op 27 juli 2017 een speciale Basilica-avond als gedachtenis aan de zalige pater-karmeliet Titus Brandsma. Het is 26 juli aanstaande precies vijfenzeventig jaar geleden dat de uit Bolsward afkomstige geestelijke in kamp Dachau om het leven werd gebracht. Hij stierf als gevolg van zijn verzet tegen de bezetting van ons land in WO II en het geweld dat mensen werd aangedaan. Lees verder

St. Vitus

Nieuwe parochie Leeuwarden e.o. heet Sint-Vitus

Op 1 januari 2018 fuseren de parochies van Leeuwarden (Z. Titus Brandsmaparochie), Wytgaard (Maria ten Hemelopneming), Jirnsum (H. Marcus), Easterwierrum (H. Wiro) en Wergea (H. Martinus). De naam van de nieuwe parochie wordt Sint-Vitus. Lees verder

VK_Katholiek in deze tijd_DEF_HR gecompr voor Facebook

‘Rooms-Katholiek in deze tijd’, boekje voor geïnteresseerden in RK geloof

In het weekend van 9 en 10 september nodigen meerdere kerkgenootschappen mensen uit weer mee te gaan naar de Kerk. Met het interkerkelijke project Kerkproeverij, in het Engels Back to church, worden kerkleden gevraagd iemand uit te nodigen. Speciaal voor de deelnemende Rooms-Katholieke parochies brengt uitgeverij Adveniat nu een boekje uit, bedoeld om uit te delen aan de genodigden.

Lees verder