Zetel

Mgr. De Korte over Gezinssynode: Wat is leerstellig noodzakelijk en pastoraal mogelijk?

Iedere bisschop, maar dat geldt natuurlijk ook voor iedere priester en predikant, kent in de alledaagse praktijk de spanning tussen het leraar zijn en het pastoraat. Als leraar van de Kerk ben ik geroepen om de kerkleer te beschermen tegen de waan van de dag. Vanuit zijn ambt heeft de bisschop dus een conserverende rol. Als het gaat om het hart van het klassieke christendom denk ik met name aan de belijdenis van Gods komst onder ons in Jezus Christus en vanuit deze geloofsnotie het belijden van God als Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij raken hier het kloppend hart van vitaal katholiek leven.     Lees verder

img.php

Bisschoppen in gesprek met delegatie VVD

Maandag 28 september vond in Utrecht een ontmoeting plaats tussen een aantal leden van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en een delegatie van regeringspartij VVD. De delegatie werd ontvangen in het aartsbisschoppelijk paleis aan de Maliebaan en de deelnemers voerden een goed gesprek over thema’s als seksueel misbruik, vluchtelingenproblematiek, de publieke omroep en vrijheid van onderwijs. Lees verder

Hostie

Nieuwe basiscursus liturgie 2015-2016

In november 2015 start de Diocesane Werkgroep voor Liturgie een cursus voor parochianen die zich willen verdiepen in het kerkelijk jaar. De cursus heeft een toegankelijk karakter waarbij aspecten van het kerkelijk jaar zullen worden belicht. Veel voorkennis is niet vereist omdat we, stap voor stap, in zeven bijeenkomsten de feesten en liturgische tijden volgen. Lees verder

BISSCHOP9

Essay: Vrede, gerechtigheid en duurzaamheid

Bisschop Gerard de Korte schrijft maandelijks voor het Friesch Dagblad een essay over begrippen die een belangrijke rol spelen in het christelijk geloofsleven. Op zaterdag 19 september verscheen zijn essay rond de begrippen vrede, gerechtigheid en duurzaamheid. Lees verder

KATHEDRAAL

COA: Kerkgebouwen ongeschikt voor opvang vluchtelingen

De Bisschoppenconferentie heeft vandaag kennis genomen van het bericht dat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) het aanbod van kerkgebouwen, conferentieoorden en internaten voor de opvang van vluchtelingen niet aanvaardt, omdat deze gebouwen daarvoor niet geschikt zijn. De Bisschoppenconferentie respecteert deze beslissing van de deskundigen. Lees verder

Jaar van Barmhartigheid logo

Bisschoppelijke brief bij ‘Heilig jaar van Barmhartigheid’

‘Barmhartig als de Vader’. Dat is de titel van de brief die de Nederlandse bisschoppen hebben geschreven bij gelegenheid van het ‘Heilig Jaar van de Barmhartigheid’. Dit Heilig Jaar zal beginnen op 8 december 2015, de vijftigste verjaardag van de afsluiting van het Tweede Vaticaans Concilie en wordt afgesloten op 20 november 2016 (Hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal). In hun brief, die op 15 september binnen de Nederlandse bisdommen wordt verspreid, diepen de bisschoppen de thematiek van het ‘thuiskomen bij God’ uit. Lees verder

Bouwbord Ameland

Herbouw Clemenskerk Ameland kan van start

Bisschop Gerard de Korte van het bisdom Groningen-Leeuwarden heeft een machtiging verleend aan de St. Clemensparochie van Ameland voor de herbouw van de parochiekerk. Na de brand op 5 februari 2013, die het kerkgebouw nagenoeg geheel verwoestte, is het parochiebestuur onder leiding van de heer Jongsma van de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Friesland in overleg met Donatus Verzekering en andere betrokkenen aan de slag gegaan met de plannen voor herbouw. Dat bleek een zeer intensief proces waaraan door alle betrokkenen hard en met volle inzet is gewerkt. Het resultaat is dat nu begonnen kan worden met de herbouw van de kerk.

Lees verder

Vluchtelingen 2

Parochies collecteren voor vluchtelingen op zondag 20 september

De gezamenlijke bisschoppen roepen voor zondag 20 september, aan het begin van de Vredesweek, op tot een kerkdeurcollecte in de parochies waarvan de opbrengst bedoeld is voor hulp aan vluchtelingen in Nederland en in het land van herkomst. De bisschoppen vragen gelovigen daaraan royaal bij te dragen, naast een eventuele gift aan Nederlandse hulporganisaties die zich inzetten voor vluchtelingen. Ook voor de langere termijn zoekt de Bisschoppenconferentie naar mogelijkheden om katholieke hulporganisaties op dit vlak te ondersteunen. Lees verder