GRONINGEN ZONSONDERGANG 1

God horen en zien

Bisschop Gerard de Korte schrijft maandelijks voor het Friesch Dagblad een essay over begrippen die een belangrijke rol spelen in het christelijk geloofsleven. Op zaterdag 17 oktober verscheen zijn essay rond het kennen van God. Lees verder

VRIJWILIGERS KERK 20

Eindrapport vrijwilligersproject HET VERSCHIL gepresenteerd

Hoe betrek je gelovigen (opnieuw) bij de geloofsgemeenschap, hoe nodig je hen uit werk te maken van hun geloof, en hoe creëer je omstandigheden waaronder de gewenste (her)vitalisering van het kerkelijk leven op lokaal niveau kan plaatsvinden. Deze vragen stonden centraal bij het project HET VERSCHIL dat in drie parochies is gehouden. Het eindrapport HET VERSCHIL werd op zaterdag 10 oktober gepresenteerd tijdens een Impulsdag voor parochie- en PCI-bestuurders in Drachten. Lees verder

Paus Franciscus

Paus Franciscus: ‘Migranten en vluchtelingen dagen ons uit’

Onlangs publiceerde paus Franciscus zijn boodschap voor de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen die op 17 januari 2016 plaatsvindt. De titel van het document luidt: ‘Migranten en vluchtelingen dagen ons uit: Het antwoord van het Evangelie van de Barmhartigheid’. Deze boodschap is bijzonder actueel gezien de huidige vluchtelingencrisis. Tegelijkertijd sluit ze ook aan bij het heilig Jaar van Barmhartigheid. Lees verder

Synode over roeping en missie van het gezin begonnen

Zondag 4 oktober jongstleden is met een Pontificale Eucharistieviering in de Sint Pieter in Rome de Algemene Gewone Vergadering van de Bisschoppensynode van start gegaan. De synode vergadert over het thema ‘De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en in de wereld van vandaag.’ Namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie is kardinaal Eijk afgevaardigd om deel te nemen aan deze synode die tot 25 oktober aanstaande zal duren. Lees verder

Zetel

Mgr. De Korte over Gezinssynode: Wat is leerstellig noodzakelijk en pastoraal mogelijk?

Iedere bisschop, maar dat geldt natuurlijk ook voor iedere priester en predikant, kent in de alledaagse praktijk de spanning tussen het leraar zijn en het pastoraat. Als leraar van de Kerk ben ik geroepen om de kerkleer te beschermen tegen de waan van de dag. Vanuit zijn ambt heeft de bisschop dus een conserverende rol. Als het gaat om het hart van het klassieke christendom denk ik met name aan de belijdenis van Gods komst onder ons in Jezus Christus en vanuit deze geloofsnotie het belijden van God als Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij raken hier het kloppend hart van vitaal katholiek leven.     Lees verder

img.php

Bisschoppen in gesprek met delegatie VVD

Maandag 28 september vond in Utrecht een ontmoeting plaats tussen een aantal leden van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en een delegatie van regeringspartij VVD. De delegatie werd ontvangen in het aartsbisschoppelijk paleis aan de Maliebaan en de deelnemers voerden een goed gesprek over thema’s als seksueel misbruik, vluchtelingenproblematiek, de publieke omroep en vrijheid van onderwijs. Lees verder

Hostie

Nieuwe basiscursus liturgie 2015-2016

In november 2015 start de Diocesane Werkgroep voor Liturgie een cursus voor parochianen die zich willen verdiepen in het kerkelijk jaar. De cursus heeft een toegankelijk karakter waarbij aspecten van het kerkelijk jaar zullen worden belicht. Veel voorkennis is niet vereist omdat we, stap voor stap, in zeven bijeenkomsten de feesten en liturgische tijden volgen. Lees verder

BISSCHOP9

Essay: Vrede, gerechtigheid en duurzaamheid

Bisschop Gerard de Korte schrijft maandelijks voor het Friesch Dagblad een essay over begrippen die een belangrijke rol spelen in het christelijk geloofsleven. Op zaterdag 19 september verscheen zijn essay rond de begrippen vrede, gerechtigheid en duurzaamheid. Lees verder