Vluchtelingen 2

Parochies collecteren voor vluchtelingen op zondag 20 september

De gezamenlijke bisschoppen roepen voor zondag 20 september, aan het begin van de Vredesweek, op tot een kerkdeurcollecte in de parochies waarvan de opbrengst bedoeld is voor hulp aan vluchtelingen in Nederland en in het land van herkomst. De bisschoppen vragen gelovigen daaraan royaal bij te dragen, naast een eventuele gift aan Nederlandse hulporganisaties die zich inzetten voor vluchtelingen. Ook voor de langere termijn zoekt de Bisschoppenconferentie naar mogelijkheden om katholieke hulporganisaties op dit vlak te ondersteunen. Lees verder

Lourdeslogo web

Lourdesbedevaart voor de bisdomjeugd

Vanuit het hele bisdom Groningen-Leeuwarden gaan mensen volgend voorjaar in de meivakantie naar Lourdes. Tijdens de bedevaart is er ook een speciaal kinder-, tiener- en jongerenprogramma waar je als jongere zelf Lourdes gaat ontdekken.  Lees verder

gaswinning

Bisschop hoopt op grootmoedige NAM

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moet huiseigenaren vooraf compenseren voor de mogelijke waardevermindering van vele duizenden woningen in het Groningse aardbevingsgebied, ongeacht of de woningen worden verkocht. Dat heeft de rechtbank in Assen vandaag bepaald. Bisschop Gerard de Korte van Groningen-Leeuwarden zei te hopen dat de NAM “grootmoedig wil reageren op de uitspraak”. Lees verder

TERSCHELLING447

Onze uiteindelijke bestemming

Bisschop Gerard de Korte schrijft maandelijks voor het Friesch Dagblad een essay over begrippen die een belangrijke rol spelen in het christelijk geloofsleven. Op zaterdag 29 augustus verscheen zijn essay rond het begrip Eeuwig leven. Lees verder

FAMILIE NEGASI BORD

Vluchtelingenangst moet christenen vreemd zijn

Miljoenen mensen zijn op de vlucht. Ik noem alleen al twaalf miljoen Syriërs die huis en haard hebben moeten verlaten vanwege een verschrikkelijke burgeroorlog. In de omringende landen zijn grote opvangkampen ontstaan. Een relatief klein deel van deze vluchtelingen komt naar Europa. Op dit moment brengen de media dramatische beelden en verhalen uit vooral Griekenland. De vluchtelingenstroom veroorzaakt, ook steeds meer onder christenen, onzekerheid en angst. Lees verder

Kerkklok

Parochieklokken luiden voor vervolgde christenen Midden Oosten

Zaterdag 15 augustus worden om 12 uur in verschillende bisdommen van Europa, waaronder in Frankrijk en België, een minuut lang de kerkklokken geluid als teken van solidariteit met de vervolgde christenen in landen als Syrië en Irak. Ook parochies in Nederland kunnen hun klokken op dit tijdstip laten horen. Lees verder

Krista Russchen

Jongerenwerkster Krista Russchen vertrekt bij bisdom

Dienstverlener jongerenwerk Krista Russchen MA gaat per 1 oktober a.s. het bisdom Groningen-Leeuwarden verlaten. Zij gaat meer uren werken bij Solidair Groningen & Drenthe waar ze al deeltijds werkzaam was. Krista Russchen was sinds 1 mei 2013 aan het bisdom verbonden. Lees verder