KB2014

Wie maakt de mooiste folder Kerkbalans 2016?

De organisatie van de actie Kerkbalans schrijft dit jaar een wedstrijd uit: ze gaat op zoek naar het folderontwerp dat het beste lokaal de actie Kerkbalans kan promoten. Plaatselijke kerken kunnen meedoen door hun ontwerp voor 15 november 2015 in te dienen. Alle ontwerpen worden beoordeeld door een jury en de drie beste inzenders ontvangen een geldbedrag voor het laten drukken van hun folder! Lees verder

verlorene-sohn_rembrandt

‘Vergeving is teken van Gods tederheid’

Bisschop de Korte schreef voor het Friesch Dagblad een essay over zonde en schuld. In het artikel stelt de bisschop dat de Heilige Schrift altijd met twee woorden spreekt. Het gaat om vergeven zonde en om verzoende schuld. De bisschop bespreekt ook de implicaties voor het leven van een christen. Lees verder

Nacht van de Theologie

Bisschop De Korte Theoloog des Vaderlands

Bisschop Gerard de Korte van Groningen-Leeuwarden is zaterdagavond tijdens de Nacht van de Theologie in Amsterdam verkozen tot Theoloog des Vaderlands. De bisschop was een van drie genomineerden. De andere twee waren tv-presentator Jacobine Geel en Tom Mikkers, algemeen secretaris van de remonstranten. Op internet kon op het drietal gestemd worden. Volgens de organisatie van de Nacht van de Theologie kreeg De Korte vele duizenden stemmen en won hij met ruime voorsprong. Lees verder

Unknown

Mgr. De Korte: encycliek Laudato Si is moreel kompas

PAUS GEEFT INDRUKWEKKEND MOREEL KOMPAS VOOR BEHEER AARDE 

Vanaf zijn verkiezing in maart 2013 heeft paus Franciscus gezorgd voor verrassingen. Zo was het al opvallend dat een jezuïet koos voor de naam Franciscus. Die naamkeuze vormde direct ook een programma. Het geloof in God en de vriendschap met Jezus Christus verbindt de paus voortdurend met een inzet voor de kwetsbaren, de armen en de natuur. De nieuwe encycliek vormt daar opnieuw een indrukwekkend bewijs van. Lees verder

Paus Franciscus publiceert encycliek “Laudato Si”

logo srkkPaus Franciscus roept in encycliek op tot integrale ecologie: Zorg voor de schepping is onlosmakelijk verbonden met zorg voor de armsten

Op 18 juni j.l. is in het Vaticaan de nieuwe encycliek van paus Franciscus over het milieu gepresenteerd. De titel ‘Geprezen zijt Gij’, verwijst naar het Zonnelied, dat in 1225 door de heilige Franciscus van Assisi (1182-1226) werd geschreven. De paus pleit voor een integrale ecologie, waarin zorg voor de schepping verbonden is met zorg voor de armen die lijden onder de consequenties van verspilling. Maar respect voor de schepping gaat ook over de ontwikkeling van wie en hoe we zijn als mens. Lees verder

Unknown

Perspresentatie encycliek “Laudato Si”

BISSCHOP DE KORTE PRESENTEERT ENCYCLIEK ‘GEPREZEN ZIJT GIJ’ IN NEDERLAND

Op donderdagmiddag 18 juni, de dag waarop in het Vaticaan de nieuwe, langverwachte encycliek van paus Franciscus zal worden gepresenteerd, geeft mgr. De Korte hierover een persconferentie. Hij zal namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie en KNR (Konferentie voor Nederlandse Religieuzen) de betekenis van de encycliek voor kerk en samenleving, toegespitst op Nederland toelichten. Lees verder

Viering H.Mis in Fulda

Bisschop De Korte bij Bonifatiusdag Fulda

Op vrijdag 6 juni vertrok een bus met pelgrims uit Dokkum naar Fulda, de plaats waar Bonifatius ligt begraven. Dit jaar vond er geen Bonifatiusdag in Dokkum plaats, reden temeer om dit feest in Fulda mee te vieren. Bisschop de Korte en Vicaris Generaal Peter Wellen volgden een dag later.

Lees verder