Chrismamis met de nuntius

woensdag 12 april 2017

De Oliewijding zal dit jaar op woensdag 12 april om 19:30 uur worden gehouden in de kathedraal te Groningen. Naar alle waarschijnlijkheid zegent mgr. Aldo Cavalli, apostolisch Nuntius de Oliën die gebruikt worden bij de ziekenzalving en de opname onder de geloofsleerlingen. Hij wijdt het Chrisma ten behoeve van de viering van doopsel, vormsel en priesterwijding.Daaraan voorafgaand vernieuwen alle aanwezigen hun daadwerkelijke betrokkenheid bij de zending van de kerk.
2016 OLIEWIJDING 34Alle belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om aan deze viering deel te nemen. Deze viering wordt elk jaar gehouden op de woensdagavond in de Goede Week. Het is een van de belangrijkste vieringen van het bisdom, omdat het bedoeld is als de uitdrukking van de onderlinge verbondenheid.

Daarom worden alle pastorale beroepskrachten uitgenodigd mee te doen en concelebreren alle aanwezige priesters.

Maar ook parochianen worden daarom gevraagd in groten getale te komen. Om met elkaar het feest van samen kerkzijn te kunnen vieren.