Cursus Suïcidepreventie Hoogeveen

donderdag 11 oktober 2018

In de herfst van 2018 biedt de Projectgroep Toerusting, Groningen-Drenthe, een cursus Suïcidepreventie aan. Terwijl in het buitenland al langer aan preventie op dit gebied wordt gedaan, staat dit in Nederland nog in de kinderschoenen.

En dat terwijl in ons land jaarlijks bijna tweeduizend mensen sterven ten gevolge van zelfdoding. Nog wat cijfers: per jaar doen negentigduizend mensen een poging en nog heel veel meer mensen (ongeveer vierhonderdduizend) denken er wel eens aan. In eerste instantie denk je van jezelf dat je misschien nooit in je leven met zelfdoding te maken hebt gehad, maar wanneer je er langer over denkt, blijkt meestal dat ook jij er – op wat voor wijze dan ook – mee van doen hebt gehad. De cursus geeft natuurlijk een inleiding op de suïcideproblematiek. O.a. komen de volgende gespreksvragen aan de orde. Hoe maak ik het onderwerp bespreekbaar? Wat zijn eigenlijk de signalen en hoe herken ik die? Welke vervolgstappen moet ik nemen? De Kerk heeft een visie op suïcide en ook die komt aan de orde.

Op twee plaatsen bieden wij deze cursus aan: in Sappemeer (woensdagavonden 3 en 17 oktober plus een terugkomavond op 21 november) en in Hoogeveen (donderdagavonden 11 en 18 oktober plus een terugkomavond op 22 november). De avonden zijn van 18.00 uur – 21.00 uur.

Voor wie is deze cursus bedoeld? Voor leden van bezoekersgroepen, wijkcontactpersonen, evt. leerkrachten en mensen die bezig zijn in de jongerencatechese, en verder voor allen die belangstellend zijn.

Met nadruk zeggen wij dat deze cursus niet bedoeld is voor mensen die het verlies van een dierbare te verwerken hebben die overleden is t.g.v. zelfdoding.

Vanaf half augustus zullen cursusfolders in de parochies en locaties worden verspreid. Wilt u nu al meer info, dan kunt u contact opnemen met pastoor Tolboom (tel, 0592-312181, e-mail j.j.g.tolboom@home.nl), voorzitter van de Projectgroep of met Gerard Agterkamp (0592-331972,e-mail info@solidairgroningendrenthe.nl, beleidsmedewerker van Solidair Groningen-Drenthe.

De inhoud van de cursus is ontwikkeld door Solidair Groningen-Drenthe en Suïcidepreventie voor Kerken.

Namens de Projectgroep Toerusting, Groningen-Drenthe,

Pastoor K. Tolboom, voorzitter.