Friese Jongeren op weg naar Europese Jongerenpelgrimage in Basel!

zondag 3 december 2017

De 40ste! editie van de Europese Jongerenpelgrimage van Vertrouwen vindt van 28 december 2017 tot 1 januari 2018plaats te Basel. Jongeren uit heel Europa en de rest van de wereld worden in deze Zwitserse stad tussen Kerstmis en Nieuwjaar ontvangen door de plaatselijke parochies en kerkgemeenschappen aldaar.

Als voorbereiding op deze ontmoeting organiseert de Raad van Kerken in Fryslân voor jongeren tussen de 16 en 30 jaar een voorbereidingsbijeenkomst op 3 december in Leeuwarden (aansluitend op de Taizé viering in de Doopsgezinde Kerk aan de Wirdumerdijk 18). Zowel zij die zeker weten mee te willen gaan als degenen die het nog overwegen zijn van harte welkom.

De begeleiding van deze reis is in handen van Ds. Margarithe Veen, Pastor Pascal Huiting en Louis Bakker.

Voor meer informatie kan contact gezocht worden met Ds. Veen via ds.margarithe.veen@kpnmail.nl