Fusieakte parochie Pax Christi getekend

Op vrijdagmiddag 10 maart is in het bisdomhuis in Groningen de akte ondertekend waarmee de nieuwe fusieparochie Pax Christi in Noordoost Friesland een feit is. De nieuwe parochie bestaat uit de voormalige parochies van Burgum (H. Martinus) en Dokkum (HH. Martinus en Bonifatius en Gezellen) en Schiermonnikoog (St. Egbert)

Op een later moment zal de H. Clemensparochie op Ameland ook deel gaan uitmaken van de nieuwe fusieparochie.

Fusie Pax Christi

Op de foto van links naar rechts om de tafel mevr. M. Thijsseling (Schiermonnikoog), dhr. J. Arends (Dokkum), notaris Rolfers, pastoor P. Verheijen en mevr. M. Lulofs (bisdom-econoom en oud-bestuurslid Burgum)