Gerardus Majella-bedevaart Barger-Oosterveld

zondag 25 juni 2017

Op zondag 25 juni aanstaande vindt de jaarlijkse Gerardus Majella bedevaart plaats in Barger-Oosterveld. Dit jaar is bisschop mgr. Ron van den Hout de hoofdcelebrant bij de eucharistieviering.

Geradus MajellaHet thema dit jaar is de wapenspreuk van mgr. van den Hout: “In exilio spes” (In de ballingschap is er hoop). Gerardus Majella verlangde om in het klooster te gaan, maar had daar naar de mening van anderen, te weinig capaciteiten voor. Onderwijl werkte hij bij zijn vader in de kleermakerij, voor Gerardus ook een tijd van ‘ballingschap’. Hij bleef echter hopen en vragen en na lang aandringen mocht hij alsnog lekenbroeder worden bij de  redemptoristen.

Om 10.30 uur vindt de plechtige hoogmis plaats in het kerkenbos, aansluitend is de sacramentsprocessie en nadien is er gelegenheid tot ‘Frühshoppen’ op het kerkplein. Het Gemengd Koor en Muziekvereniging Volharding zal haar medewerking verlenen.