Kerkbalans 2017: Ontwerp je eigen poster

Voor lokale kerken die hun ontwerp voor de beste folder-wedstrijd van Kerkbalans 2017 nog niet hebben ingestuurd, is het goed om te weten dat dit nog tot 1 december mogelijk is. Er is dus nog tijd om aan de slag te gaan en met een creatief ontwerp een van de drie mooie geldprijzen in de wacht te slepen.

Steeds meer kerken kiezen er terecht voor om een eigen folder te maken. De tekst wordt toegespitst op de lokale situatie en er wordt gebruik gemaakt van foto’s en citaten die voor de kerkleden herkenbaar zijn. En dat werkt.

Het meest effectief is een die voldoet aan de volgende kenmerken:

– tastbare waarde van de kerk beschrijven door middel van voorbeelden;
– persoonlijke verhalen met mooie persoonsfoto’s;
– kort, bondig en afwisselend;
– grafisch fris vormgegeven.

De lokale folder leent zich onder meer goed om bijzondere projecten in een plaatselijke kerk onder de aandacht te brengen en te vragen of mensen daar financieel de schouders onder willen zetten. Ook is de financiële situatie per kerk verschillend en een eigen folder kan inzicht geven in de lokale situatie en duidelijk maken waar eventuele uitdagingen liggen. Het uiteindelijke resultaat kan nog worden bevorderd als de folder wordt verstuurd met een korte positieve brief met daarin een concrete geefvraag.
Wat zijn de prijzen?
De winnaar krijgt een bedrag beschikbaar van € 2000,-. Voor de tweede prijs is een bedrag van € 1000,- beschikbaar en de nummer drie krijgt € 500,-.

Alle ontwerpen worden beoordeeld door een deskundige jury op vorm, tekst, originaliteit maar ook afstemming van doel en doelgroep. Dit jaar kijkt de jury met extra aandacht naar de teksten: wordt er kort en bondig, maar effectief geschreven?

Deelnemers krijgen tijdig bericht of ze al dan niet tot de winnaars behoren. De winnende en deelnemende folders worden bovendien gepresenteerd via www.kerkbalans.nl ter inspiratie voor andere lokale kerken. Bekijk ook de winnende folders en andere aansprekende voorbeelden van vorig jaar op: kerkbalans.nl/folderwedstrijd/.
Meedoen?
Stuur uw ontwerp voor 1 december naar info@kerkbalans.nl
onder vermelding van ‘Wedstrijd beste folder Kerkbalans 2017’.

De helpdesk van team Kerkbalans is beschikbaar voor uw vragen. Bel: 078-6393669.

Hartelijke groet,
Interkerkelijke Commissie Geldwerving (ICG)
Landelijke organisator van Kerkbalans