Nieuwjaarsreceptie vicariaat Friesland-NOP

vrijdag 12 januari 2018

Tijdstip:17-19.00 uur
Locatie: parochiecentrum H. Mattheus, Midstraat 110, 8504 AV Joure

Bij de receptie zullen de bisschop, de vicarissen en de andere leden van de bisdomstaf aanwezig zijn. Er wordt een toespraak gehouden en er wordt een kort optreden verzorgd. Vanaf 18.00 uur zal er een buffet zijn en is er alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Deze bijeenkomst is bedoeld voor de priesters, diakens, pastoraal werkers in het basis- en categoriaal pastoraat, emeriti, parochiebestuurders, PCI-bestuurders, locatieraadsleden, leden van de regioraden, leden van Commissies en Raden en andere genodigden in het vicariaat Friesland-NOP.