Nieuwjaarsreceptie vicariaat Groningen-Drenthe

donderdag 11 januari 2018

Tijdstip: 17-19.00 uur
Locatie: verzorgingshuis Westerholm, Irenelaan 1, 9752 LS Haren

Bij de receptie zullen de bisschop, de vicarissen en de andere leden van de staf aanwezig zijn. Op de receptie wordt een toespraak gehouden en vanaf 18.00 uur is er een buffet en is er alle gelegenheid elkaar te ontmoeten.
De receptie is bedoeld voor de priesters, diakens, pastoraal werkers in het basis- en categoriaal pastoraat, emeriti, parochiebestuurders, PCI-bestuurders, locatieraadsleden, leden van de regioraden, leden van Commissies en Raden en andere genodigden in het vicariaat Groningen-Drenthe.