Noordelijk bisdom aanwezig bij Stille Omgang van Amsterdam

‘Eucharistie = Liefde’ is het bezinningsthema van de jaarlijkse Stille Omgang in de Amsterdamse binnenstad op zaterdag 17 en zondag 18 maart a.s. De Nederlandse bisschoppen geven er acte de presence, waaronder bisschop mgr. Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Belangstellenden in het bisdom zijn van harte uitgenodigd per bus mee te reizen naar Amsterdam.  

De Stille Omgang is een voettocht van duizenden mensen (ca. 5000) door het stadscentrum van de nationale hoofdstad ter herinnering aan het middeleeuwse Mirakel van Amsterdam: het herhaalde wonder van een onbeschadigde hostie in brandend vuur.  

Bus uit Groningen

In de bus van het bisdom wordt onderweg samen gebeden en de Heilige Mis gevierd. Er is ook genoeg tijd om elkaar te leren kennen. Opstapplaatsen op zaterdag 17 maart:

  • vertrek om 17.30 uur in Uithuizen (Kennedylaan 33)
  • vertrek uit Groningen om 18.00 uur (verzamelen in de hal van het NS hoofdstation)
  • vertrek uit Heerenveen om 20.00 uur (bij de H. Geestkerk, Crackstraat 13)
  • vertrekt vanaf de Parkeerplaats, afslag nr. 13 Nagele, om ± 20.30 uur

De kosten zijn €   22,00 voor deelnemers uit Groningen en Friesland en € 17,00 voor deelnemers uit de N.O. Polder. U kunt de betaling voldoen op bankrekening NL 71 ABNA 05 02 48 89 64 t.n.v. A. Lukassen, onder vermelding van ‘Stille Omgang’.

Contact /informatie

Voor Groningen:
Dhr. H. Mulder (050 – 5 25 12 94) en dhr. A. Lukassen (050 – 3 13 48 72)
Voor Friesland:
Dhr P. Jansen (05 13 – 61 09 87)
Voor de N.O. Polder:
Dhr. J. Kolb (05 27 – 65 22 55).

Opgave
Opgave van belangstellenden bij: dhr. A. van den Hende. E-mail: stilleomgang.bisdomgroningen@gmail.com.

Achtergrondinformatie over de Stille Omgang: zie www.stille-omgang.nl.