Oliewijding 2018

woensdag 28 maart 2018

De Oliewijding is dit jaar op woensdag 28 maart om 19:30 uur in de St. Jozef kathedraal te Groningen. Tijdens deze viering zegent de bisschop de Oliën die gebruikt worden bij de ziekenzalving en de opname onder de geloofsleerlingen. Hij wijdt ook het Chrisma ten behoeve van de viering van doopsel, vormsel en priesterwijding.

De viering gaat elk jaar vooraf aan het paastriduüm waarin we langs het laatste Avondmaal en via het kruis komen tot het vieren van de verrijzenis. Het leven met de sacramenten balt zich als het ware in deze bijzondere dagen samen. Daarom worden alle pastorale beroepskrachten uitgenodigd mee te doen en concelebreren alle aanwezige priesters. Ook parochianen zijn harte welkom om met elkaar het feest van samen kerkzijn te vieren.