Ontmoetingsdag ‘Ontmoeten in verbondenheid’ voor het vicariaat Groningen-Drenthe

zaterdag 6 mei 2017

Op 6 mei wordt door de projectgroep Toerusting van het vicariaat Groningen-Drenthe de dag ‘Ontmoeten in verbondenheid’ georganiseerd voor de bezoekersgroepen van zieken en ouderen. Klik hier voor meer informatie en het programma.