Paus Franciscus vraagt bescherming van burgers in Mosul

Paus Franciscus heeft tijdens zijn woensdagse algemene audiëntie op 29 maart sterk aangedrongen op een betere bescherming van de burgers in Mosul (Irak). Momenteel wordt hevig strijd geleverd om de laatste stadsdelen die nog in handen zijn van Islamitsiche Staat (IS).

Mosulspapa
Paus in gebed voor de bevolking van Mosul © SIR/Marco Calvarese

De paus heeft gebeden voor de inwoners in de westelijke stadsdelen en al diegenen die voor de gevechten zijn gevlucht. Laten wij bidden voor verzoening en harmonie tussen de verschillende etnische en religieuze groepen, voor vrede, eenheid en welvaart en opdat alles in het werk wordt gesteld voor de bescherming van burgers, die een onvoorwaardelijke en hoogdringende plicht is.

Volgens Said Raad al-Hussein, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, is het dodentol bij de herovering van het westen van de stad Mosul bijzonder hoog. Tussen 17 februari en 22 maart werden 307 burgers gedood. Amnesty International verwijt alle betrokken partijen dat zij veel te weinig doen om de burgers te beschermen. Daarbij gebruikt IS ook gijzelaars als menselijk schild. Ook patriarch Louis Raphael I Sako​, de Chaldeeuwse patriarch van Babylon en aartsbisschop van Bagdad, roept militaire commandanten en leiders op om in de strijd voor de herovering van het westen van de stad de gebruikelijke regels te respecteren om de dodentol zo laag mogelijk te houden.

Bron: KNA/Kathpress.at/SIR/Kerknet.be
Foto spotlightpagina: Ramon Magold