Persbericht presentatie boek en symposium over de Caritas

vrijdag 10 november 2017

De Rooms-Katholieke Stedelijke Sociaal-Caritatieve Instelling (RK SCI), de opvolgster van het Rooms-Katholiek Centraal Armbestuur in Groningen, heeft het initiatief genomen de geschiedenis van de zorg voor de katholieke armen in Groningen vanaf de Reductie (1594) tot nu te laten onderzoeken en beschrijven door dr Albert Buursma. Dit heeft geresulteerd in een boek getiteld Caritas in verandering. Vier eeuwen rooms-katholieke sociale zorg in de stad Groningen.

Bij gelegenheid van het verschijnen van dit boek wordt op vrijdagmiddag 10 november 2017 (vooravond St Maarten) vanaf 15.00 uur een symposium over ‘Caritas toen en nu’, georganiseerd in Maartenshof. Schaaksport 100-102, Groningen.

Sprekers:

De heer P. den Oudsten, burgemeester van Groningen

Mgr. R. van den Hout, bisschop van Groningen/Leeuwarden

Mevrouw J. Klijnsma demissionair staatssecretaris Sociale Zaken (onder voorbehoud)

De heer U. Molenhuis, directeur Voedselbank Groningen

De Heer A. Buursma, de auteur geïnterviewd door de dagvoorzitter

De heer A. Jellema, pastor in Groningen

Dagvoorzitter: Stefan van der Poel.

Caritas in verandering beschrijft de ontwikkeling van de rooms-katholieke sociale zorg in de stad Groningen gedurende 400 jaar. Het volgt de vele vormen van katholieke caritas vanaf de tijd van de schuilkerken, de katholieke emancipatie, de verzuiling tot en met de jongste periode, met aandacht voor ontvangers én verleners van hulp. Ook de verhouding tussen zorg van de Rooms-Katholieke Kerk en die van andere kerkgenootschappen en de overheid komt aan de orde. In de laatste decennia brachten ingrijpende veranderingen in de sociaal-maatschappelijke zorg een meer zelfstandige rol voor de parochies en de zorgcentra zoals het Groningse Maartenshof. Bij de Rooms-Katholieke Stedelijke Sociaal-Caritatieve Instelling leidde dit tot een opnieuw overdenken van de aloude vraag: wie is de ware arme?