Provinciale oecumenische viering te Sneek

zondag 21 januari 2018

Zondagavond 21 januari is er een Provinciale Oecumenische Viering in de Rooms Katholieke St. Martinuskerk te Sneek. Deze viering staat in het teken van de internationale Week van Gebed voor de Eenheid.

Deze week van oecumene wordt ieder jaar door christenen uit een ander land voorbereid. Voor 2018 is het thema en de liturgie voorbereid door christenen uit de Cariben. Zij hebben gekozen voor de tekst uit Exodus 15: 6a. Hierin gaat het om de kracht van Gods rechterhand om bevrijding van onderdrukking. Ook de christenen in de Cariben hebben die bevrijding ervaren en denken daarbij aan het einde van de slavernij. Het lied van Mozes en Mirjam, het lied van overwinning uit Ex. 15: 1-12, staat daarom centraal.

De viering is een samenwerking tussen de verschillende kerken in Sneek en de Raad van Kerken in Friesland. In deze viering gaan dan ook verschillende voorgangers uit Sneek en Friesland voor. Muzikale medewerking wordt verleend door Cantorij Instemming o.l.v. Grietje Dam-Riemersma. Organist is Frist Haaze.

Weet u van harte welkom.

Provinciale Oecumenische Viering in Friesland

In de Week van Gebed voor Eenheid

Zondag 21 januari 2018

Aanvang: 19.00 uur

R.K. St. Martinuskerk, Singel 62 te Sneek