Speciale editie bisdomblad rond bisschopswijding verschenen

Onlangs verscheen een speciale uitgave van het bisdomblad Spreek! waarin een uitgebreid fotoverslag te vinden is van de wijdingsplechtigheid van mgr. Van den Hout tot vijfde bisschop van Groningen-Leeuwarden. U kunt het blad hier lezen.

Een papieren versie kan tegen verzendkosten worden toegezonden. U kunt daarvoor contact opnemen met Lisette Winter van het bisdom Groningen-Leeuwarden: l.winter@bisdomgl.nl of 050-406 5888.