Taizéreis Raad van Kerken Fryslân naar Basel

donderdag 28 december 2017

Van 28 december 2017 tot 1 januari 2018 vindt de Europese Jongerenpelgrimage van Vertrouwen, die elk jaar tussen Kerst en Nieuw door de Taizé-gemeenschap wordt georganiseerd, plaats in het Zwitserse Basel.

TaizeDe Europese oecumenische ontmoeting van gelovige jongeren wordt telkens voorbereid door de gemeenschap van Taizé. Het initiatief werd eind jaren 1970 opgestart door broeder Roger, de stichter en eerste prior van de oecumenische gemeenschap van Taizé.

Jongeren uit heel Europa en de rest van de wereld worden dan tussen Kerstmis en Nieuwjaar ontvangen door de plaatseljke parochies en kerkelijke gemeenten. In 2010 vond een dergelijke Taizé-jongerenontmoeting plaats in Rotterdam.

Vanuit Fryslân hopen we met een groep jongeren af te reizen naar Basel. Initiatiefnemer van de reis is de Raad van Kerken in Fryslân. Begeleiders op deze reis zijn [en dus ook meegaan) ds. Margarithe Veen, predikant van de Protestantse Gemeente Achlum-Hitzum en voorzitter van de Raad van Kerken Fryslân en pastor Pascal Huiting, priester van het bisdom Groningen-Leeuwarden en parochievicaris in Lemmer e.o.

We hopen met een oecumenisch samengestelde groep de reis te gaan maken, dus jongeren in de leeftijd van 16-30 jaar van alle kerkgenootschappen zijn van harte uitgenodigd.

Aanmelden kan bij ds. Margarithe Veen, via het e-mailadres: ds.margarithe.veen@kpnmail.nl

Met vrede,

Ds. Margarithe Veen
Pastor Pascal Huiting