Vacature pastoraal werker (0,7 fte) Parochie H. Kruis

De parochie Heilig Kruis, met circa 6.000 gelovigen, bestaat uit de vijf geloofsgemeenschappen:

  • O.L.V. van Lourdes te Mussel-Kopstukken,
  • H. Antonius van Padua te Musselkanaal,
  • Maria ten Hemelopneming te Stadskanaal,
  • H. Willibrordus te Ter Apel,
  • H. Jozef te Zandberg.

Het gebied strekt zich uit langs de grens met Drenthe en Duitsland en is zowel historisch als landschappelijk zeer gevarieerd waaronder het mooie Westerwolde. Voorzieningen op het gebied van onderwijs, gezondheid, cultuur, enz. zijn ruimschoots aanwezig.

Binnen onze parochiegrens bevindt zich een Middeleeuws Kruisherenklooster en de vestingstad Bourtange. Er zijn goede verbindingen met de nabij gelegen grote kernen Assen, Emmen en de stad Groningen.

Het parochiebestuur is op zoek naar een pastoraal werker (m/v) voor 0,7 fte., per 1 september 2018. Een kerkelijke zending door de bisschop van Groningen-Leeuwarden is een vereiste.

Wij zoeken een pastoraal werker (m/v) die vanuit de eigen persoonlijke Rooms-Katholieke levensovertuiging enthousiast zijn of haar bijdrage levert aan het basispastoraat in collegiale samenwerking met de pastoor. Daarnaast zal het profiel diaconie en het uitbouwen daarvan tot de taakvelden behoren.

De kandidaat heeft:

  • een voltooide katholieke theologische opleiding, erkend door de bisschop van Groningen-Leeuwarden,
  • een levensstaat en persoonlijke geloofsovertuiging die in overeenstemming is met de leer van de Rooms-Katholieke Kerk,
  • rijbewijs B,
  • bij voorkeur de bereidheid te wonen in onze parochie.

De bezoldiging en arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig het rechtspositiereglement voor pastoraal werkers afhankelijk van kennis en ervaring.

Inlichtingen kunt u inwinnen bij pastoor J.E.B. Deuling, tel.: 0599-412612, e-mail: j.e.b.deuling@planet.nl.

Sollicitaties kunt u vóór 01 juni 2018 richten aan vicaris generaal P.H.H. Wellen, Ubbo -Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen o.v.v. ‘vertrouwelijk’.