Bisdombestuur en kantoor

Het bestuur van het bisdom wordt gevormd door de diocesaan administrator en de bisdomstaf. De bisdomstaf bestaat naast de diocesaan administrator uit de algemeen gedelegeerde, de secretaris-kanselier en de econoom.

Het bisdomkantoor is gevestigd aan de Ubbo Emmiussingel 79, 9711BG in Groningen.
Telefoon 050-4065888
e-mail: info@bisdomgl.nl
Bankrekening (ING) NL42 INGB 0670 2655 78

Voor bezoekers is er parkeergelegenheid aan de achterzijde van het bisdomhuis (toegang via de Coehoornstraat)

Secretariaat van het bisdom Groningen-Leeuwarden:
Dhr. drs. P.A.G.M. Pot
Secretaris-kanselier/hoofd personeelszaken
info@bisdomgl.nl

Mw. E.M.M. Bouwman-Klein
Secretaresse bisschop, abonnementen SPREEK!
info@bisdomgl.nl

Mw. L. Winter
Telefoniste, secretariaatsmedewerkster
l.winter@bisdomgl.nl

Economaat
Mw. drs. H.M. Lulofs-van Rijnberk
Econoom
m.lulofs@bisdomgl.nl

Dhr. B.H.H. Mensen
Financieel-administratief medewerker
h.mensen@bisdomgl.nl

Mevr. G.A. Vinke-Rossingh
Financieel beleidsmedewerker/projectenbegeleider.
g.vinke@bisdomgl.nl


Communicatie en perszaken
Dhr. drs. S.W.J. Draisma
Hoofd communicatie en perszaken
Tel.: 050-4065888
Tel.: 06-45460216
s.draisma@bisdomgl.nl

Huishoudelijke dienst
Mw. M.A. Kieviet-Blaauw
Hoofd huishouding

Mw. M.M. Delfina
Huishoudelijk medewerker

Bisdomwinkel
Eerste Communieproject, boeken en brochures

Adviesraden en commissies
Overzicht van diocesane adviesraden en commissies

Diocesane Regelingen 2016
Diocesane Regelingen 2016

Priesterfonds
Priesterfonds bisdom Groningen Leeuwarden

Machtigingsformulier
Machtigingsaanvraag formulier

Onderscheidingen
Criteria met betrekking tot onderscheidingen

Collecteschema’s
Collecteschema 2016
Collecteschema 2017