Bisdomstaf

De bisdomstaf (curia) bestaat uit de volgende personen:

Diocesaan administrator
PETER WELLENPeter Hermannus Hendrikus Wellen
Geboren te Emmen 16 september 1966
Priester gewijd 24 oktober 1998
Benoemd tot bisschoppelijk vicaris van vicariaat Groningen/Drenthe 9 september 2006
Benoemd tot vicaris-generaal 1 september 2011
Benoemd tot diocesaan administrator 17 mei 2016
Bisschoppelijk gedelegeerde voor de priesters
Bisschoppelijk gedelegeerde voor de geestelijke verzorging in zorginstellingen
Contactpersoon voor de bedevaartskapel Dokkum
Tevens pastoor en waarnemend pastoor

Wilgenbos 14, 9981 KG Uithuizen
Telefoon 0595-438902
e-mail: p.h.h.wellen@hetnet.nl


Algemeen gedelegeerde van de diocesaan administrator

ARJEN BULTMSA 24Drs. Arjen Bultsma
Geboren te Assen 17 juli 1976
Priester gewijd 28 mei 2005
Benoemd tot bisschoppelijk vicaris van vicariaat Friesland/Noordoostpolder 1 september 2012
Benoemd tot algemeen gedelegeerde van de diocesaan administrator op 17 mei 2016
Bisschoppelijk gedelegeerde voor de oecumene
Lid van de Plenaire Raad van de Raad van Kerken Nederland
Lid van de Friese Raad van Kerken
Voorzitter van de Raad van Toezicht van de VNB
Tevens pastoor
Consulent van het Officialaat te Utrecht

Grote Dijlakker 7, 8701 KV Bolsward.
Tel: 0515 – 572206
e-mail: a.bultsma@bisdomgl.nl
website: www.abultsma.nl

 

PP - foto 10

 

Secretaris – kanselier
Drs. P. A.G.M. (Peter) Pot
info@bisdomgl.nl
050-4065888

 

 

MARISCA LULOFS 7

 

Econoom
Drs. H.M. (Marisca) Lulofs-van Rijnberk
m.lulofs@bisdomgl.nl
050-4065888