Adviesraden en commissies

Kapittel
drs. J.J.G. Tolboom, pastoor (proost)
drs. V.A.H. Maagd, pastoor

P.H.H. Wellen, vicaris-generaal
drs. R.R.B.M. Wagenaar, plebaan-pastoor
drs. L.R. van der Wal, pastoor (secretaris)
P.H.W. Verheijen, pastoor
drs. A. Bultsma, bisschoppelijk vicaris

Priesterraad
De bisschop richt in 2018 een nieuwe priesterraad op.

Benoemingencommissie
(voor kandidaten van buiten het bisdom)
Mw.drs. A.Th.M. Erich, pastoraal werkster
P.J.J. Stiekema, pastoor

Raad voor Economische Aangelegenheden (REA)
Bisschop (voorzitter)
mw. drs. H.M. Lulofs-van Rijnberk (econoom, adviseur)
K.J.F. Blok (auditor)
mr. J.N.G.J. Kuin
A.M.A.J. Minnema AA
H.J. Ploegmakers
mw. A.J.M. Schouten-Laan

Diocesane Pastorale Raad (DPR)
Bisschop (voorzitter)
P.H.H. Wellen, vicaris-generaal
drs. A. Bultsma, vicaris
B.J.J. Buit, pastor
drs. G.M.H. Kamsma-Kunst, pastoraal werkster
mevr. T.M. Mulder-Gadella
dhr. G.M. Rommers
drs. P.E.J. Vermaat o.f.s., diaken
dhr. P.A.M. Wezenberg

Diocesane Commissie voor Kerkinrichting en Kerkelijk Kunstbezit (DCKK)
prof. dr. S.L. de Blaauw (voorzitter)
dhr. dr. A.J. Nijboer
dhr. drs. M. Blokhuis
drs. P.L. van der Weide, pastoor
dhr. C.W.A. Fictoor

Commissie van archieven van kerkelijke organen en instellingen
dhr. drs. E.O. van der Werff (voorzitter)
dhr. drs. A.J.M. den Teuling
dhr. drs. Th. M. van Mierlo (auditor-secretaris)
dhr. O.J. Nienhuis (lid)

Diocesane vergadering van pastoraal werkers (DVPW)
secretariaat: mw.drs. H. van Schalkwijk, pastoraal werkster
e-mail: h.van.schalkwijk@home.nl

Nederlandse Sint Gregoriusvereniging afdeling Groningen-Leeuwarden
Secretariaat: Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG Groningen
Tel. 050-4065888

Bouwadviseur Stichting Oude Groninger Kerken
Coehoornsingel 14  9711 BS Groningen
Contactpersoon: M. van Santen, bouwkundige
Tel.: 050-3123569, fax: 050-3142584
e-mail: info@groningerkerken.nl
www.groningerkerken.nl