Winkel

Bij het secretariaat van het bisdom Groningen-Leeuwarden zijn verschillende publicaties verkrijgbaar.
U kunt de publicaties bestellen door een mail te sturen aan het bisdomsecretariaat of te bellen met Lisette Winter 050-4065888.

De boeken van mgr. De Korte vindt u hier

Andere uitgaven:

Bidden naar het oosten.
Gebedsrichting in spiritualiteit en liturgie.
Johan te Velde. Valkhofpers 2010
ISBN 9789056253233
€ (informeer bij secretariaat)

Charta Oecumenica
Handvest voor samenwerking tussen de kerken in Europa
Diocesane werkgroep Oecumene
Eigen uitgave 2011
€ 5,-

Doen tot Zijn gedachtenis
De Heilige Eucharistie in de parochiekerk
Pater L.M. van Ulden o.f.m.
Eigen uitgave 2006
€ 3,50,-

Een feest om te vieren!
Suggesties voor een levendige eucharistieviering.
Diocesane werkgroep Liturgie
Eigen uitgave 2011
€ 4,-

Ga met God
De eerste communie van woonwagenbewoners
Diocesane werkgroep Woonwagenpastoraat
Eigen uitgave 2011
€ 4,-

Het Geheim van de Eucharistie.
Mijn eerste communieboek (begeleidersmap)
Peter Vermaat. Eigen uitgave (met muziekbegeleiding CD)
ISBN 978907608829
€ 19,50

Het Geheim van de Eucharistie
Mijn eerste communieboek (werkboek)
Peter Vermaat. Eigen uitgave (met liederen CD)
ISBN 9789076088112
€ 17,00

Heel het jaar
Teksten en gebaren om thuis te bidden
Diocesane werkgroep Liturgie. Eigen uitgave 1990
€ 2,25

Om kracht in zwakte
Bezinning en gebed rond ziek zijn
Diocesane werkgroep Liturgie. Eigen uitgave, tweede druk januari 2001
ISBN 9076088098
€ 2,25

Opzoekboek voor misdienaars
L.R. van der Wal (red). Eigen uitgave. 2e druk 2005
ISBN 9076088101
€6,-

Uw naam worde geheiligd
Gebedenboek voor thuis
Diocesane werkgroep Liturgie. Eigen uitgave 2008
€ 4,90