Voorbeeldmateriaal Kerkbalans 2018 verstuurd

Het voorbeeldmateriaal van de Actie Kerkbalans 2018 is verstuurd naar de parochiesecretariaten in ons bisdom met het verzoek het materiaal door te sturen naar de coördinator Kerkbalans van de parochie. De sluitingsdatum voor het bestellen van Kerkbalansmateriaal is vrijdag 15 september a.s. 
Voorbeeldmateriaal Kerkbalans2017Het bisdom wijst de parochies erop dat ze weliswaar niemand wil teleurstellen maar dat het niet kan garanderen dat formulieren die na de sluitingsdatum worden ingestuurd nog (tijdig) in behandeling kunnen worden genomen. Dit heeft te maken met de tijdsdruk vanuit de landelij­ke coördinatie in verband met de grote hoeveelheden druk­werk.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de coördinator Kerkbalans van het bisdom Groningen-Leeuwarden, Herald Mensen.