Voorjaarseditie bisdomblad Spreek! verschenen

Het thema van het  bisdomblad Spreek! dat onlangs verscheen is ‘opgewekt leven’. In het redactioneel schrijft hoofdredacteur Sipke Draisma dat het blad verschijnt aan het begin van de Veertigdagentijd. Aan het eind van deze voorbereidingstijd op Pasen wacht ons het feest van de Opstanding van de Heer. Daarom dit keer een blad vol met artikelen die verhalen over het opgewekt geloofsleven in onze kerk en in ons bisdom.

Nobelprijswinnaar Ben Feringa woont in ons diocees en vertelt over zijn passie voor de wetenschap. Hij vindt het vanzelfsprekend dat mensen de talenten inzetten die ze van God gekregen hebben. De St. Clemenskerk van Ameland is verrezen uit de as die kerk verwoestte. We lezen over de enige Verrijzeniskerk die we in ons bisdom hebben. In de bijbelrubriek kijken we naar de bijzondere rol van Maria Magdalena in het leven van Jezus. Pastor Arjen Jellema leidt ons door de liturgie van het hoogtepunt van het kerkelijk jaar: de Paaswake. En parochianen vertellen waar ze in het kerkelijk leven opgewekt van raken.

U kunt het blad hier lezen Voor een papieren versie of een (proef)abonnement belt u met het bisdom Groningen-Leeuwarden 050 – 406 5880