Vormselweekend 2018

vrijdag 2 februari 2018

Terug van weggeweest: weekend voor vormelingen
Are You Ready, Vormselweekends

Net als voor enkele jaren wil het bisdom vormelingen een weekend aanbieden. Een weekend waarin ze anderen ontmoeten die gevormd willen worden. Jongeren zullen een deel van de begeleiding verzorgen. De twee weekends in Appelscha waaruit u komend jaar kunt kiezen zijn geschikt voor alle vormelingen. Mooi om het in te passen in de voorbereiding in uw parochie.

AYRZo’n tien jaar geleden waren er in het bisdom vormselweekends onder leiding van Hao Tran, destijds dienstverlener voor jongeren. Het bisdom wil opnieuw weekends aanbieden omdat vormelingen van toen aangeven dat ze er veel aan hebben gehad. In enkele parochies is er een eigen traditie ontstaan om weekends te organiseren, maar voor de meeste parochies is de inspanning van het organiseren van een eigen weekend voor een kleine groep niet haalbaar. Een van de functies van een weekend is ook ontdekken dat er meer jonge mensen met het vormsel bezig zijn, dat vraagt om een gezamenlijke aanpak naast het eigen voorbereidingsprogramma.

Jongeren nemen de vormelingen op sleeptouw.
Het is de bedoeling dat we voor de eerste weekends gebruik maken van de kundigheid van het Are You Ready team, dat in diverse bisdommen weekends begeleidt. Jongelui uit het hele land komen ons helpen. Intussen lopen een aantal jongeren uit ons bisdom mee, om vanaf 2020 zelf die taken op zich te nemen. De vormelingen vinden het inspirerend en motiverend om naast de vertrouwde leiding van hun eigen vormselproject (ook zij kunnen meedoen) te ontdekken dat er jongeren zijn die het mooi vinden om bezig te zijn met geloof en kerk. Ze zijn niet de enigen die willen geloven!

Wie doet er mee?
Wij denken dat het min of meer vanzelfsprekend is dat alle vormelingen in de loop van hun project een keer meedoen met een vormselweekend van het bisdom. Het weekend is ook geschikt voor vormelingen van het afgelopen jaar. Er wordt rekening gehouden met de uiteenlopende leeftijd van de vormelingen in ons bisdom, zodat het niet ‘te kinderachtig’ of ‘te hoog gegrepen’ is. Het is de bedoeling dat de bisschop of de andere vormheren van het bisdom voorgaan in de afsluitende viering op de zondagmiddag. Ook individuele vormelingen kunnen zich aanmelden en worden snel opgenomen in een deelgroepje van hun eigen leeftijd.

Appelscha
We zullen te gast zijn in de mooie groepsaccommodatie van de familie Nijsingh in Appelscha. Onlangs waren we ook voor ons eerste jongerenweekend naar volle tevredenheid te gast op deze locatie.

De kosten voor de weekends van 2018 zijn vastgesteld op €35 per vormeling.

Voorjaar-najaar
De bijgevoegde flyer gaat over het eerste weekend: 2-4 februari. In het najaar mikken we op het weekend van 9-11 november. De Martinusdag verhuist in elk geval naar een nog nader te noemen datum. De weekends zijn identiek wat u een mogelijkheid geeft om te kiezen. Als een start? Als finish? Ook halverwege of als ‘reünie’ na het vormsel zijn mogelijkheden.

Bezoek
Meer informatie, zoals gedrukte flyers, kunt u krijgen bij Piet Timmermans, de dienstverlener voor catechese en jongeren. U kunt hem ook uitnodigen om uw groep te bezoeken. Hij komt graag met een paar jongeren naar de groep voor een kennismaking en om vragen van vormelingen, ouders of anderen te beantwoorden.We hopen dat u dit aanbod een goede plaats kunt geven in uw eigen voorbereiding. Graag tot ziens bij een van de Are You Ready weekends!

info: p.timmermans@bisdomgl.nl, app: 06-24863901- www.bisdomgl.nl – aanmelden: l.winter@bisdomgl.nl