Walk of Peace in Leeuwarden

donderdag 21 september 2017

Op donderdag 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, is er een Walk of Peace in Leeuwarden. Deze Walk of Peace, georganiseerd door de Raad van Kerken Fryslân, Solidair Friesland, Kleurrijk Fryslân, Raad van Kerken Leeuwarden, Arme Kant Fryslân en Maatschappelijke Organisaties in de wijk Heechterp-Schieringen.

WalkofPeaceIn verschillende steden is er een Walk of Peace als onderdeel van de Vredesweek, een initiatief van Pax voor Vrede. Deze Walk of Peace sluit aan bij de Pelgrimage van Gerechtigheid & Vrede, het concept van de Wereldraad van Kerken voor de komende jaren. Met de Walk of Peace in Leeuwarden wil de aandacht gericht zijn op de schoonheid van het Leven, maar ook op de wonden en nood bij mensen.

Met de Walk of Peace in Leeuwarden richten we onze aandacht niet alleen op de schoonheid van het Leven, maar ook op de wonden en nood bij mensen. Vanuit de Friese Raad van Kerken is het accent gelegd op de wonden die armoede met zich meebrengt.

De Walk of Peace start in De Schakel, de kerk van Camminghaburen. Vanaf 14.30 uur is De Schakel open voor inloop met koffie en thee. Om 15.00 uur start de wandeling met een korte opening. Daarna zijn de aanwezigen uitgenodigd met elkaar op weg te gaan richting Heechterp-Schieringen. De namen van deze wijken klinken regelmatig in rapporten over armoede in Nederland. Met het thema van de Walk of Peace ‘Jij ziet mij’ zien wij uit naar verbinding van mensen met elkaar om verandering.

Vanuit de wijk gaat de wandeling verder naar het Centrum. Rond 18.00 uur is daar een gemeenschappelijke maaltijd in het Titus Brandsmahuis.

Om 19.30 uur begint een multireligieuze viering georganiseerd door Kleurrijk Fryslân. Hiermee wordt de Walk of Peace afgesloten.

Deelname aan de Walk of Peace is vrij. Opgave kan bij: info@solidairfriesland.nl