Zalig Pasen!

De Heer is waarlijk opgestaan, alleluia
Nu breekt de nieuwe lente aan, alleluia
Want Jezus, onze Koning groot, alleluia
Verrees in glorie van de dood, alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia.
Gij die de vorst van vrede zijt, alleluia
De schepping is om U verblijd, alleluia
De morgen van de eerste dag, alleluia
Zijt Gij verrezen uit uw graf, alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia.

De Heer herwon zijn heerschappij, alleluia
Hij maakt’ ons in zijn liefde vrij, alleluia
Hij roept ons naar zijn paradijs, alleluia
Zijn Woord en Brood zijn onze spijs, alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia.

 


Er klonk een juichtoon door de nacht
voor ’t wonder dat gebeurde.
De aarde trilde vreugdevol
en hemelen zich kleurden.
Gods Zoon wist triomfantelijk
de zege te verwerven.
Het ganse schepsel kon opnieuw
de eeuwigheid beërven.

De grafsteen werd ’s nachts weggerold,
want niets hield nog gebonden
Hem, Heerser over dood en nacht,
die stierf voor onze zonden.
De tempel die men had verwoest
werd, zo reeds was beschreven,
op de verschenen derde dag
tot hemelhuis verheven.

Waar blijft nu elke twijfelgeest,
die alles wil verklaren,
de boodschap zelfs in twijfel trekt,
die God wil openbaren:
Sta op met Jezus, die weer leeft,
ook jij kunt overwinnen
en door een nacht van lijden heen
met Hem opnieuw beginnen!

Het was de liefde van omhoog,
die God ons wilde reiken,
waardoor de schaduw van de nacht
en elk geweld moest wijken.
Hij schiep het leven uit de dood,
toen alles scheen verloren.
Daardoor zal jou Zijn heerlijkheid
voor eeuwig toebehoren! 

Frits Deubel

Er klonk een juichtoon door de nacht
voor ’t wonder dat gebeurde.
De aarde trilde vreugdevol
en hemelen zich kleurden.
Gods Zoon wist triomfantelijk
de zege te verwerven.
Het ganse schepsel kon opnieuw
de eeuwigheid beërven.

De grafsteen werd ’s nachts weggerold,
want niets hield nog gebonden
Hem, Heerser over dood en nacht,
die stierf voor onze zonden.
De tempel die men had verwoest
werd, zo reeds was beschreven,
op de verschenen derde dag
tot hemelhuis verheven.

Waar blijft nu elke twijfelgeest,
die alles wil verklaren,
de boodschap zelfs in twijfel trekt,
die God wil openbaren:
Sta op met Jezus, die weer leeft,
ook jij kunt overwinnen
en door een nacht van lijden heen
met Hem opnieuw beginnen!

Het was de liefde van omhoog,
die God ons wilde reiken,
waardoor de schaduw van de nacht
en elk geweld moest wijken.
Hij schiep het leven uit de dood,
toen alles scheen verloren.
Daardoor zal jou Zijn heerlijkheid
voor eeuwig toebehoren! 

Frits Deubel