1 september Wereldgebedsdag voor de Schepping

Vandaag is de Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping. Paus Franciscus nodigt elk jaar gelovigen wereldwijd uit om op 1 september te bidden voor de schepping. De Heilige Vader roept daartoe dit keer op in een gezamenlijke boodschap met de patriarch van Constantinopel namens de Orthodoxe kerken.

Deze Wereldgebedsdag werd in 2015 voor het eerst gehouden en sluit aan bij een gewoonte die al langer bestond in de Orthodoxe kerken. In juni 2015 toen de encycliek Laudato si’ werd gepubliceerd, kondigde paus Franciscus voor de Rooms-Katholieke Kerk een jaarlijks te houden gebedsdag voor de schepping aan. Hij onderstreepte daarmee dat respect en zorg voor het milieu horen bij de verantwoordelijkheid en gelovige inzet van iedere christen. De paus spreekt in zijn encycliek Laudato si’ over een integrale ecologie.

Tijdens zijn Algemene Audiëntie, woensdag 30 augustus op het Sint Pieterplein, kondigde de paus een boodschap aan voor de Gebedsdag in 2017 door hem geschreven samen met de Patriarch van Constantinopel, Bartholomeos, namens de Orthodoxe kerken.

Gezamenlijk nodigen de paus en de patriarch iedereen uit tot een respectvolle en verantwoordelijk houding ten opzichte van de schepping. In de boodschap wordt speciaal ook een beroep gedaan op mensen met invloed en macht, om te luisteren naar de roep van de Aarde en de roep van de armen die het meeste lijden onder een ecologische disbalans.

Lees hier de boodschap van paus en patriarch in het Engels. De Nederlandse vertaling volgt later.

Kijk hier voor meer informatie over Laudato si’.