22 september: Diakenwijding Remco Hoogma (31) in de Bonifatiuskerk te Leeuwarden

‘Ik wil de vreugde van het geloof dienen’

Zaterdag 22 september a.s is de diakenwijding van Remco Hoogma (1987) door bisschop Ron van den Hout in de RK Bonifatiuskerk te Leeuwarden.  Remco Hoogma komt uit Bolsward en gaat als diaken aan de slag in Súdwest-Fryslân. Eerder behaalde hij een bachelor Technische Bedrijfskunde en master International Economics & Business aan de RU Groningen. Zijn roeping voor het priesterschap bleek sterker en leidde tot theologie- en filosofiestudie aan de Katholieke Universiteit in Tilburg en de Pauselijke Universiteit Gregoriana te Rome. ‘De vreugde van het christelijk geloof ervaar ik als een rijk bezit in het leven. Ik voel me geroepen om dit uit te dragen onder de mensen’ , aldus de priester in spe.  Zijn wijding tot priester is op zaterdag 18 mei 2019. 

Roeping

Na de economische studies in Groningen volgde een jaar van studie, reizen en werken in het buitenland, oa. bij een ingenieursbureau in Spanje. Sollicaties genoeg ‘..maar hoe verder ik kwam, hoe duidelijker het werd dat God dit niet voor mij bedoeld had’, aldus  Remco. In 2012 gaf hij antwoord op de roeping die hij ervoer en begon het jaar daarop met de Bachelor Theologie aan de Katholieke Universiteit van Tilburg. Aansluitend volgde twee jaar studie in Rome voor het Kerkelijk Baccalaureaat; een inspirerende tijd met medestudenten uit alle delen van de wereld. Hoogma terugkijkend: ‘Theologie- en filosofie geeft handen en voeten aan wat je als christen gelooft. Het zet aan tot nadenken over geloof en over God, om vervolgens te kijken hoe dit te vertalen is naar het dagelijks leven. Het sterkt ook het mysterie van het geloof. Hoe meer je leert en begrijpt, des te meer besef je dat God niet te doorgronden is.’

Diakenwijding

Hoogma woont en werkt per 1 oktober a.s. in het Friese Sint Nicolaasga als diaken in de Heilige Christoffelparochie. De wijding tot diaken betekent dat iemand toetreedt tot de clerus van de Rooms-Katholieke kerk naast priesters en bisschoppen. De diaken mag catechese geven, preken en voorgaan in vieringen van doop, huwelijk of uitvaart. De eucharistieviering, ziekenzalving bij stervenden en ernstig zieken, en het horen van de biecht zijn voorbehouden aan priesters. De zgn. ‘transeunt diaken’ (= overgangsdiaken) is een opstap naar het priesterschap en betekent dus ook de keuze voor celibatair leven. Daarnaast is voor gehuwde mannen in de RK-kerk de wijding mogelijk van ‘permanente diaken’: een diaken met dezelfde kerkelijke taken, zonder priesterwijding. De priesterwijding van Remco Hoogma is op 18 mei 2019 in de St. Jozefkathedraal te Groningen.

De diakenwijding door bisschop Ron van den Hout zaterdag 22 september a.s. begint om 11.00 uur in de Bonifatiuskerk te Leeuwarden. Een TV-portret van Remco Hoogma is te zien in de NPO-serie ‘Geloofsgesprekken’ van Leo Fijen, dd. 26 november 2017. Zie: https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/415034/Geloofsgesprek.html.