4 Maart 2020: Een avond over bidden

woensdag 4 maart 2020

‘Bidden’ hoort wezenlijk bij het leven als gelovig christen. Het gebed wordt ook wel ‘adem voor de ziel’ genoemd. Maar ….. we vinden het vaak zo moeilijk. Tijd om het er over te gaan hebben!

Op woensdagavond 4 maart 2020 organiseert de Projectgroep Toerusting van het Bisdom Groningen-Drenthe een avond over bidden. De avond wordt geleid door pastoraal werker Myriam Oosting (parochie Hildegard van Bingen), en is bedoeld voor alle parochianen en vrijwilligers in het bisdom die zich willen bezinnen op de betekenis van het gebed in hun leven.

Bidden staat niet los van het dagelijks leven. Er moet een soort verbinding zijn tussen je gebed en het leven van alledag.
Bidden kan overal, maar ervaren we dat ook  zo? Of denken we eigenlijk dat het alleen maar in de kerk kan?

Bidden, …. ja wat is het eigenlijk?
Myriam Oosting staat op deze avond stil bij verschillende soorten van gebed. Zoals het formuliergebed, de rozenkrans, het Jezusgebed, overweging van de H. Schrift, het getijdengebed en stil gebed.

Datum en plaats
Waar:        Parochiezaal, Langestraat 75,  te Winschoten

Parkeren:  Klinkerplein (bij de JUMBO)

Tijd:            Van 20.00 tot 22.00 uur

Opgave: Aanmelden tot 27 februari 2020 a.s. bij mw. Lisette Winter
bisdom Groningen-Leeuwarden, Vicariaat Groningen-Drenthe,
tel. 050 – 40 65 888
E-mail: vicariaatgrdr@bisdomgl.nl

Aan bezoek van de avond zijn geen kosten verbonden