Bisschop bezoekt Friese commissaris Brok

In het kader van de kennismaking met zijn nieuwe bisdom, bezocht mgr. Ron van den Hout op 17 augustus het Provinsjehûs in Leeuwarden waar hij ontvangen werd door de commissaris van de Koning Arno Brok.

De commissaris bood de bisschop een Friestalige Bijbel (Bibel) aan in de nieuwe Friese vertaling uit 1981, een oecumenische uitgave van het protestantse Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)  en de Katholieke Bijbelstichting (KBS).

Bisschop en commissaris Brok