Start Diaconale Leerroute op 8 februari 2020

Diaconaal werk betekent dienst aan mensen vanuit gelovige inspiratie. “ Gelovigen moeten zich niet opsluiten in hun kerken, maar de wereld intrekken…, Dat God ons liefheeft is een feest. Met die liefde in ons moeten we de wereld intrekken en mensen ontmoeten’’ zegt Paus Franciscus. Maar hoe ga je dat doen? Hoe wordt het concreet?

Bewaren, beleven en doorgeven van het geloof. God present blijven stellen (1), column juni 2019

Als u mij vraagt hoe ik tegen de toekomst van de Kerk aankijk en welke weg ik met u zou willen bewandelen, dan kom ik op de titel van deze column. Samen met de stafleden en de bisdommedewerkers heb ik over de toekomst nagedacht. En over de plannen die we moeten maken. Er komt niet één totaalplan, maar we zullen met verschillende onderwerpen bezig zijn. Telkens met een eigen tijdspad en eigen dynamiek. Er is gekozen voor zes thematieken, waarover een andere keer meer. Het  motto in bovenstaande titel verbindt de verschillende beleidsterreinen.

Diocesane Pastorale Raad actief van start

Zaterdag 13 april jl. was in Joure de oprichtingsbijeenkomst van de Diocesane Pastorale Raad (DPR) van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Vertegenwoordigers van lekengelovigen en pastorale beroepskrachten participeren in dit nieuwe adviesorgaan van de bisschop. De DPR bezint zich twee keer per jaar op actuele ontwikkelingen in het bisdom. Gekozen is voor ‘studieuze bijeenkomsten’ die van advies dienen voor besluiten door de bisschop en bisdomstaf. Bisschop Van den Hout omschreef bij zijn inleiding de missie van de kerk als ‘’het geloof bewaren, beleven en doorgeven’’ en ‘’God present stellen in deze wereld.’’ De eerste DPR-bijeenkomst was een strak georganiseerde brainstorm met afwisselende groepsgesprekken en plenaire conclusies. Alles onder de bezielende leiding van raadsvoorzitter en leken-Dominicaan … Lees verder Diocesane Pastorale Raad actief van start

Uitreiking eerste getuigschriften Bonifatius Academie

Zaterdag 6 april jl. ontvingen twintig cursisten in het bisdomhuis te Groningen hun getuigschrift na afronding van het eerste semester van de gloednieuwe Bonifatius Academie. Bisschop Ron van den Hout gaf een lezing over ‘Werken met een missie in de Kerk anno nu’. 

Vacature pastoraal werker (0,8 fte) H. Hildegard van Bingenparochie

      De Hildegardparochie te Groningen telt circa 4.400 gelovigen en bestaat uit vier geloofsgemeenschappen: Jozefgemeenschap met de Sint Jozefkerk te Zuidhorn Nicolaasgemeenschap met de H. Nicolaaskerk te Haren Salvatorgemeenschap met de San Salvatorkerk te Groningen Walfriedgemeenschap met de Emmauskerk te Groningen.

Bonifatius Academie gaat in februari 2019 van start

De Bonifatius Academie is met de start van dit nieuwe jaar begonnen. Het doel van de Bonifatius Academie is tweeledig: het inspireren en vormen van gelovigen en het waarderen en motiveren van vrijwilligers. We geloven als kerk in onze mensen en willen in hen investeren. Vorming van parochianen is van wezenlijk belang voor het bisdom en geloofsgemeenschappen. Meer informatie en het cursusaanbod staat in de studiegids die hieronder te downloaden is. Data cursus Diaconie en Spiritualiteit: 2 februari, 13 februari, 27 februari, 19 maart, 6 april Downloads Studiegids.Bonifatius Academie.site Aanmeldingsformulier Bonifatius academie brief bisschop Poster. Bonifatius Academie. site

Bisschop start Bonifatius Academie 2019

Onder de vlag Bonifatius Academie gaan vanaf februari 2019 alle kadercursussen voor vrijwilligers en leken-gelovigen van het bisdom Groningen-Leeuwarden  in een nieuwe vorm van start. Bisschop Ron van den Hout – zelf docent Oude Testament –  trapt vanaf 8 januari a.s. af met de cyclus ’Ontmoeting met aartsvaders van het geloof’. In vier avonden worden de verhalen van Genesis 12-36 gelezen met de bisschop in het parochiehuis te Wolvega. Aanmelding is mogelijk via het bisdomhuis (050-4065888). Een Studiegids beschrijft het cursusaanbod van de Bonifatius Academie.  

Oecumenisch Werkbezoek Vluchtelingenopvang Emmen

Op zaterdag 27 oktober organiseert de Provinciale Raad van Kerken in Groningen en Drenthe een werkbezoek in Emmen over de opvang van vluchtelingen, de bad- en broodregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers en begeleiding van statushouders (= verblijfsvergunninghouders) bij integratie in de samenleving. Een programma van 10.30 uur tot 15.00 uur met sprekers, een lunch en ontmoetingen met vluchtelingen en praktijkbegeleiders in Emmen. Besturen van parochies, diaconieën, PCI’s, leden van plaatselijke raden van kerken en allen met een hart voor oecumene zijn hier van harte voor uitgenodigd! Een poster met het dagprogramma is toegezonden aan alle parochiekerken. Locatie: In de Scheperhof, Het Waal 400, Emmen. Contact Raad van Kerken Groningen/Drenthe: Bouko de Groot, bgroot1948@kpnmail.nl, tel. 0524 – 53 … Lees verder Oecumenisch Werkbezoek Vluchtelingenopvang Emmen

Vacatures

Vacature pastoraal werker (0,7 fte) Parochie H. Kruis De parochie Heilig Kruis, met circa 6.000 gelovigen, bestaat uit de vijf geloofsgemeenschappen: * O.L.V. van Lourdes te Mussel-Kopstukken, * H. Antonius van Padua te Musselkanaal, * Maria ten Hemelopneming te Stadskanaal, * H. Willibrordus te Ter Apel, * H. Jozef te Zandberg.