Aanscherping coronamaatregelen voor R.-K. Kerk vanaf 19 december

Na de afgekondigde landelijke lockdown vanwege de coronapandemie besluiten de Nederlandse bisschoppen tot verdere aanscherping van maatregelen voor kerkbezoek per 19 december. Eerder waren al de vieringen na 17.00 uur geschrapt, waaronder de kerstnachtvieringen, om op kerstavond een massale beweging van kerkgangers te voorkomen. De nieuwe maatregel is dat bij publieke vieringen voor 17.00 uur slechts vijftig aanwezigen mogen zijn.

De lockdown is ingrijpend voor iedereen in dit land. De R.-K. bisschoppen ervaren dat en nemen hierin verantwoordelijkheid. Ze beseffen dat het voor parochies en parochianen opnieuw een teleurstelling is die het vieren van Kerstmis en samenzijn belemmert. ‘Maar laten we zorg hebben voor onze naasten en dit doen in solidariteit met de samenleving. Als gelovigen gaan we door deze donkere tijd in de kracht van het geloof en in het vertrouwen dat het Licht van Christus de duisternis overwint’, aldus de bisschoppen. Met het maximum van vijftig aanwezigen, exclusief de bedienaren, zijn de vieringen vóór 17.00 uur publiek toegankelijk.

Reserveren en zang
Parochies wordt ook verzocht opnieuw te werken met een reserveringssysteem. Alle bestaande maatregelen blijven van kracht: de anderhalve meterregel, verplicht dragen van een mondkapje bij verplaatsingen, en de basisregels voor hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Wat betreft het zingen gaan de bisschoppen terug naar de eerdere maatregel: voorzang door één cantor, of maximaal vier zangers als kerkkoor.

Uitvaarten en andere kerkelijke bijeenkomsten
Uitvaarten mogen – met verwijzing naar de uitzondering die door de overheid wordt toegestaan – vanaf 19 december door maximaal 100 personen worden bijgewoond. Voor alle andere vieringen geldt het aantal van maximaal 50 aanwezigen.
Voor andere kerkelijke bijeenkomsten dan vieringen geldt dat deze zoveel mogelijk digitaal plaats moeten vinden. Gezien de maximum groepsgrootte die geldt voor buitenbijeenkomsten kunnen geen openluchtvieringen, herderstochten enzovoort plaatsvinden. Als kerken zijn opengesteld voor aanbidding van het heilig Sacrament of voor bezoek aan de kerststal vanwege persoonlijke devotie, dan gelden de basisregels op het gebied van afstand houden, mondkapje, hygiëne en gezondheid.

Vier Kerstmis!
De oproep om Kerstmis thuis mee te vieren wordt in de huidige omstandigheden nog belangrijker. Er kunnen minder mensen terecht bij de kerstvieringen dan gehoopt. Voor wie geen plek kan reserveren: vier thuis mee. Veel parochies verzorgen een livestream en op NPO 2 worden kerstvieringen op televisie uitgezonden. Voor thuis Kerstmis vieren, bezoek de website  VierKerstmis.nl met informatie, tips en een persoonlijke bemoediging (kerstvideo’s) van de bisschoppen. Doe mee, Vier Kerstmis!