Actie Kerkbalans 2019

Landelijke Actie Kerkbalans

Verschillende kerken in Nederland houden jaarlijks gezamenlijk de actie Kerkbalans voor het inzamelen van geld voor dekking van de kosten van instandhouding van een geloofsgemeenschap. Landelijk kunt u kijken op de website Actie Kerkbalans.

Op deze pagina vindt u informatie over de Actie Kerkbalans voor parochies in het Bisdom Groningen-Leeuwarden. 

Bestelling materiaal Kerkbalans 2019

Het bestelformulier en voorbeeldmateriaal van de Actie Kerkbalans 2019 is verstuurd naar de parochiesecretariaten in ons Bisdom. Dit met het verzoek het materiaal door te sturen naar de coördinator Kerkbalans van de parochie.

De sluitingsdatum voor het bestellen van Kerkbalansmateriaal is 15 september 2018.
NB.: Het bisdom wijst parochies erop dat zij niet kan garanderen dat formulieren die na de sluitingsdatum binnenkomen nog (tijdig) in behandeling worden genomen. Dit door tijdsdruk van de landelijke coördinatie Actie Kerkbalans in verband met de verwerking van grote hoeveelheden drukwerk.

Voor vragen kunt u mailcontact opnemen met de coördinator Kerkbalans van het bisdom Groningen-Leeuwarden, Herald Mensen.

Hieronder vindt u de linken naar de Nieuwsbrieven Kerkbalans 2019

BriefActieKerkbalans2019

Kerkbalansfotowedstrijd