Actie Kerkbalans 2020

Landelijke Actie Kerkbalans

Verschillende kerken in Nederland houden jaarlijks gezamenlijk de actie Kerkbalans voor het inzamelen van geld voor dekking van de kosten van instandhouding van een geloofsgemeenschap. Landelijk kunt u kijken op de website Actie Kerkbalans.

Op deze pagina vindt u informatie over de Actie Kerkbalans voor parochies in het Bisdom Groningen-Leeuwarden. 

Actie Kerkbalans 2020 : De Grote Startmaaltijd

Actie Kerkbalans 2020 gaat op 18 januari landelijk van start. In de campagne komen locale kerken met een nieuwe feestelijke start: ‘De Grote Startmaaltijd’.  Met De Grote Startmaaltijd
krijgt ‘samen kerk zijn’ een treffende invulling. Omzien naar elkaar is voor veel mensen een meerwaarde van de eigen geloofsgemeenschap. Dat kan ook door te genieten van samen eten en drinken. De maaltijd is een kans om trouwe actieve Kerkbalansvrijwilligers in het zonnetje te zetten en het belang van de komende Actie bij disgenoten te onderstrepen.

Van diner tot koffietafel
In het startweekend van vrijdag 17 tot en met zondag 19 januari a.s. gaan zoveel mogelijk kerken een startmaaltijd voor de Actie Kerkbalans organiseren. Deelnemende kerken kunnen dit elk op eigen wijze organiseren: in de vorm van een warme maaltijd (diner), ontbijt, lunch of borrel. De invulling is vrij. Dat geeft ruimte om groots uit te pakken, bijvoorbeeld een diner voor alle kerkleden, of in meer bescheiden omvang zoals een gezellige koffietafel voor vrijwilligers en hun partners.
De lokale organisator regelt tijd, plaats en bekendmaking.  Genodigden worden gevraagd zelf iets te bakken of te koken voor deze gelegenheid. Niet alleen het werk maar ook het resultaat wordt dan samen gedeeld. De sfeer van onderlinge verbondenheid is een goede gelegenheid om stil te staan bij wat de parochiegemeenschap financieel nodig heeft om in het komende jaar om de gewenste doelen te behalen.

Meedoen en aanmelden
De landelijke interkerkelijke campagne Actie Kerkbalans hoopt dat alle kerken meedoen aan dit verbindende en positieve evenement. Om het organisatoren makkelijker te maken is een praktisch stappenplan beschikbaar op de website Kerkbalans (zie www.kerkbalans.nl). Kerken die mee willen doen kunnen zich daar aanmelden. Kookdominee Han Wilmink stelt aanmelders een gratis recept van een hartige walnootkoek in het vooruitzicht!

Hieronder kunt u de Nieuwsbrieven downloaden.
Regelmatig zullen Nieuwsbrieven toegevoegd worden.

Nieuwsbrief Kerkbalans: De Grote Startmaaltijd

Nieuwsbrief Kerkbalans brief 3

Nieuwsbrief Kerkbalans brief brief 4