Actie Kerkbalans 2020

Landelijke Actie Kerkbalans

Verschillende kerken in Nederland houden jaarlijks gezamenlijk de actie Kerkbalans voor het inzamelen van geld voor dekking van de kosten van instandhouding van een geloofsgemeenschap. Landelijk kunt u kijken op de website Actie Kerkbalans. Op deze pagina vindt u informatie over de Actie Kerkbalans voor parochies in het Bisdom Groningen-Leeuwarden.

Actie Kerkbalans start op 5 juni een extra campagne. Daarmee vragen we kerkleden om een extra gift over te maken. Zodat uw kerk kan blijven doen wat juist nu zo hard nodig is: omzien naar elkaar!

Hieronder kunt u de Nieuwsbrieven downloaden.
Regelmatig zullen Nieuwsbrieven toegevoegd worden.

Persbericht extra kerkbalans juni 2020

Extra Actie Kerkbalans Omzien naar elkaar. Doet uw kerk ook mee?